Groene kwaliteitsimpuls voor Udense flatwijk

Geplaatst op vrijdag 17 mei 2024

Het college van Maashorst wil een groenreserve van 290.000 euro herbestemmen voor de vergroening van de omgeving rond de 9 flats aan de Willem-Alexanderhof en Beatrixhof in Uden. Met dat geld is niet alleen een mooie groene kwaliteitsslag te maken. Ook de toegankelijkheid en sociale veiligheid verbeteren daarmee sterk.

Area is bezig met verschillende renovatiewerkzaamheden aan de 9 flats aan de Willem-Alexanderhof en Beatrixhof. Ook wil de woningcorporatie verschillende gevels vergroenen. En als de gemeente ook verdere vergroening van de omgeving wil oppakken, kan ook een aantal garageboxen worden verwijderd. “Een mooi moment om werk met werk te maken”, zegt wethouder Jeroen van den Heuvel (Duurzaamheid, Groen, Afval). “Want we moeten een gedeelte van de openbare ruimte dan toch opnieuw inrichten. Die kwaliteitsslag willen we dan meteen maken.” Het geld daarvoor wil Maashorst vrijmaken uit een groenreserve van het project Leefbaarheid Gaarden. Dit project ging niet door, omdat er uiteindelijk te weinig animo was om gezamenlijk invulling te geven aan de gevraagde ‘groene’ zelfwerkzaamheid gekoppeld aan mogelijkheden om elkaar onderling te ontmoeten. “Een klein groepje was erg enthousiast”, weet wethouder Franko van Lankvelt (Wonen).
“Maar het bleek na een aantal gesprekken en bijeenkomsten helaas niet haalbaar om hier duurzaam iets te bereiken.” De beide wethouders zijn erover eens dat het gereserveerde geld dat nu vrijvalt, een goede bestemming vindt in de vergroening van de flatwijk.

Met de opknapbeurt rondom de flats verbetert namelijk niet alleen de groene omgeving, maar ook de leefbaarheid.
Zo ontstaat er, door enkele garageboxen te slopen, een ruimere doorgang voor voetgangers naar het centrum. Daarmee wordt de toegankelijkheid beter en door de ruimere opzet en aanvullende verlichting neemt ook het gevoel van veiligheid toe.

Maashorst wil ook kijken of de inrichting van de afvalvoorzieningen aan te passen is. “Naast de afvalcontainers voor restafval kwamen er de laatste jaren ook voorzieningen bij voor groenafval, papier en plastic. Die liggen nu tussen de smalle doorgangen bij de flats.”, zegt Jeroen van den Heuvel. “We zouden daar mogelijk wat centralere locaties voor kunnen maken.”

Daarnaast maakt in het plan straks een groot deel van de aanwezige verharding plaats voor groen. “We wippen meteen flink wat vierkante meters tegels”, lacht Jeroen van den Heuvel. “Er komt behoorlijk wat groen bij in de wijk.”

Vergroening van de leefomgeving en een klimaatbestendige en sociaal veilige openbare ruimte, het zijn doelstellingen die staan in het coalitieakkoord en de omgevingsvisie. “Met dit project kan Maashorst hier invulling aan geven. Mooi dat we dit samen met Area kunnen doen”, vinden de beide wethouders. “Want Maashorst duurzaam en groen, dat doen we samen.”

De gemeenteraad beslist op 24 mei over de herbestemming van de groenreserve.

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?