Maashorst investeert in samenredzaamheid in dorpen en wijken

Geplaatst op donderdag 30 mei 2024

Het college van B&W heeft deze week ingestemd met het nieuwe beleidskader 'Sterke Sociale Basis'. Een kader dat een stevig fundament moet leggen voor de sociale structuur in heel Maashorst. Het uiteindelijke doel is om de zelf- en samenredzaamheid van inwoners te vergroten.

Waarom een Sterke Sociale Basis?

Veel inwoners kunnen zichzelf prima redden, maar soms is extra hulp nodig. Onze samenleving is individualistischer geworden, waardoor omzien naar elkaar minder vanzelfsprekend is. Daarom is het zo belangrijk om nu te investeren in een sterke sociale basis, het fundament van een gezonde en veerkrachtige samenleving.

Bijkomend probleem is dat de zorg onder druk staat vanwege een groeiende hulpvraag en de krapte op de arbeidsmarkt. Wachtlijsten en hogere kosten zijn het logische gevolg. Om hier grip op te houden moeten we meer inzetten op het vroegtijdig herkennen van hulpvragen en deze samen oplossen voordat ze problematisch worden. De gemeente wil daarom meer inzetten op preventie en op activiteiten die bedoeld zijn om het welzijn van inwoners met een zorgvraag te verbeteren.

Wat is een sterke sociale basis?

Met een ‘sterke sociale basis’ bedoelen we het netwerk van familie, vrienden, kennissen, mantelzorgers, vrijwilligers, verenigingen, welzijnswerk, burgerinitiatieven en andere belangrijke (professionele) organisaties die een waardevolle rol vervullen in het leven van de inwoners in Maashorst. Hulp en ondersteuning zijn in de beoogde sterke sociale basis samenhangend en op maat, gericht op de persoonlijke situatie en leefomgeving van de zorg- of hulpvrager. Samen zullen zij zich inzetten voor hun lokale leefomgeving en een gevoel van saamhorigheid en wederzijdse steun.

Vijf bouwstenen

Het beleidskader ‘Sterke Sociale Basis’ zet in op vijf belangrijke bouwstenen:

  1. Actieve vrijwilligers en inwoners
  2. Uitgebreid aanbod preventieve en voorliggende voorzieningen
  3. Gastvrije ontmoetingsplekken
  4. Samenwerken en netwerken in de wijk; formeel en informeel
  5. Verbinder in de wijk/kern

De gemeente zorgt dat deze vijf belangrijke bouwstenen in alle wijken/gebieden aanwezig zijn. Om daarmee bestaande lokale initiatieven, activiteiten en professionele ondersteuning te versterken en te verbinden. Het uitgangspunt is dat alle inwoners de komende jaren de mogelijkheid hebben om de voor hen passende zorg- en ondersteuning te ontvangen en zo mee te blijven doen in de samenleving.

Concreet voorbeeld

Een preventiewerker volwassenen is een concreet voorbeeld van een uitwerking van één van die bouwstenen.

Wethouder Ramona Sour (Zorg en Welzijn) zegt hierover: “Een preventiewerker is een professional bij wie inwoners terecht kunnen met zorg- en welzijnsvragen. In de dorpen van oud Landerd hebben zij al bewezen van onschatbare waarde voor onze inwoners te zijn. Preventiewerkers kijken naar laagdrempelige oplossingen in het eigen netwerk van de inwoner en zorgen voor een warme overdracht naar professionele hulp wanneer dat nodig is. Ook zetten zij zich in voor het vergroten van de leefbaarheid en het leggen van verbindingen.”

Het college van B&W heeft voor de uitvoering van het beleidskader Sterke Sociale Basis een structureel jaarlijks budget van € 300.000,- in de kadernota opgenomen, dit komt bovenop de bestaande budgetten die al worden ingezet voor dit beleid. De raad besluit op 4 juli a.s. of zij instemt met de Kadernota 2025.

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?