Bestuursakkoord 2022-2026

Voor de bestuursperiode 2022 – 2026 vormen de partijen Jong Maashorst, CDA, Voor de Dorpen en Maashorst Vooruit een coalitie. Vanuit die coalitie zorgen we ervoor dat onze nieuwe gemeente Maashorst een goede start maakt en gaan we Maashorst op de kaart zetten!

Dat doen we op basis van een bestuursakkoord (PDF, 368.4 kB) op hoofdlijnen, met het herindelingsadvies als kompas. Een akkoord van vier coalitiepartijen, waarin we ook punten uit de verkiezingsprogramma’s van andere fracties van Maashorst, de Kindergemeenteraad én
de bouwstenen van de visiegroepen hebben verwerkt.

Daarmee koersen we bewust op samenwerking met alle partijen in onze gemeenteraad, onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners.

Bekijk het bestuursakkoord Gemeente Maashorst 2022-2026 (PDF, 368.4 kB)

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?