Openbare besluiten

Het College van burgemeester en wethouders vergadert meestal elke week op dinsdagochtend. De vergaderingen zijn besloten, u mag er niet bij aanwezig zijn. Wel verschijnt na de vergadering altijd de openbare besluitenlijst waarin u kunt lezen over welke onderwerpen het College van burgemeester en wethouders welk besluit genomen heeft.

Let op!De besluitenlijsten staan op dit moment nog niet op de website. Deze informatie volgt zo spoedig mogelijk.