Vanuit de raad: ‘Bedankt aan iedereen die insprak'

Wat zijn jouw ideeën over de toekomst van Maashorst? De gemeenteraad nodigde alle inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen uit om hun mening hierover te geven tijden een speciale inspreekavond op woensdag 29 mei. Acht inwoners maakten gebruik van deze mogelijkheid en brachten verzoeken in over allerlei onderwerpen: van het aanleggen van de sup-opstapplaatsen aan het water tot het verlenen van subsidies en het herintroduceren van de aanspreekvorm ‘u’ in brieven.

Tijdens de raadsvergadering van 4 juli, als de Kadernota wordt besproken, wordt duidelijk welke ideeën daadwerkelijk worden meegenomen en welke niet. In de Kadernota staat welke plannen er voor 2025 en de jaren daarna zijn en ook hoe die betaald worden. Iedereen die heeft ingesproken, krijgt ook persoonlijk te horen wat er wel of niet met zijn of haar idee wordt gedaan. De raad waardeert het dat alle sprekers de moeite hebben genomen om in te spreken. Dus nogmaals bedankt!

Ben je nieuwsgierig naar waarover er is ingesproken? Lees dat in het overzicht hieronder!

1. Klaske Hermans – Sociaal economisch welzijn

Maashorst mooier maken door samen de schouders eronder te zetten, dat was de oproep van Klaske Hermans. Ze kwam hierbij met een aantal praktische ideeën zoals het opzetten van een Summerschool waar bewoners elkaar iets leren of het organiseren van een barbecue tussen vrijwilligers en professionals van de gemeente. Ideeën dus waarin gemeente en inwoners bewust allebei aan zet zijn en die ontmoetingen tussen de twee ‘werelden’ mogelijk maakt, want “bekend maakt bemind”.

2. Sander Dortmans – Visie Volkel

In Volkel staan veel (ontwikkel)projecten op stapel. De inwoners willen deze projecten graag integraal aanpakken en daarvoor is een visie nodig. De gemeente beaamt dit en samen willen ze dit oppakken. De Dorpsraad van Volkel maakt zich wel zorgen over de startdatum. De gemeente wil in 2026 starten met het maken van de visie. Sander Dortmans vraagt namens de Dorpsraad om hier al in 2025 mee te beginnen, onder meer omdat er nu veel energie zit in Volkel om eraan te beginnen.

3. Janneke van Summeren – Cultuurbeleid 2026 en verder

Kunst en cultuur is waardevol, begint Janneke van Summeren, directeur-bestuurder Kunst & Co. Om jezelf goed te kunnen ontwikkelen, is creativiteit belangrijk. Onderzoek wijst ook uit dat kunstlessen de kansen op ongelijkheid verkleint. Gemeente Maashorst zou daarom moeten blijven investeren in kunst en cultuur. De plannen van de gemeente ziet zij als een bezuiniging. Janneke van Summeren doet daarom een oproep om dit terug te draaien en te kijken naar een andere oplossing om geld vrij te spelen.

4. Marion de Goeij – Cultuurbeleid en s.Maak

Ook Marion de Goeij onderschrijft hoe belangrijk kunst en cultuur is. Zij vertegenwoordigt de stichting s.Maak (Stichting Maashorst Kunstenaars). Het cultuurbeleid van gemeente Maashorst is nog niet onderscheidend genoeg, vindt zij. Ook mag het concreter: zet de woorden om in daden. Bijvoorbeeld door kunst op rotondes te plaatsen of een cultuurgebouw beschikbaar te stellen. Ze geeft aan dat stichting s.Maak hierin graag haar steentje wil bijdragen.

5. Piet van Roij – Vrijwilligerswerk

Piet van Roij voorziet een tekort aan vrijwilligers. Veel vrijwilligers stoppen vanwege hun leeftijd en er komen te weinig nieuwe vrijwilligers bij. Ook is de groep vrijwilligers niet divers genoeg: meer variatie in leeftijd en achtergrond is welkom. Hij pleit ervoor dat de gemeente hierin organisaties en verenigingen ondersteunt. Bijvoorbeeld door kennisuitwisseling tussen organisaties mogelijk te maken en voordelen te geven aan vrijwilligers zoals korting op een bioscoopbezoek en het uitreiken van competentiecertificaten.

6. Mady van der Linden – Padvast parkje

De Erphoevenweg in Uden wordt intensief gebruikt door voetgangers: ziekenhuispersoneel wandelt er dagelijks tijdens de lunch en veel mensen wandelen daar of laten er hun hond uit. Tegelijkertijd is het een autoweg waar vaak (te) hard gereden wordt. Dit levert gevaarlijke situaties op. Mady van der Linden pleit voor een voetgangersverbinding tussen de voetgangersbrug, het ziekenhuis en het Levensbomenbos door een kronkelend wandelpad in de brede berm aan te leggen.

7. John Jager – Gemeentelijke communicatie

John Jager prijst het dat de gemeente haar best doet dicht bij haar inwoners te staan, onder andere door duidelijke en begrijpelijke teksten te schrijven. Wel vraagt hij zich af of we niet doorslaan in het ‘jijen en jouwen’. Hij wil graag dat in brieven de ontvanger met ‘u’ wordt aangesproken. “Dat is minder betuttelend en ook respectvoller.” Hij heeft lang getwijfeld of hij hierover zou inspreken. “Ik wil geen zeurpiet zijn, maar ik weet dat ook anderen zich hieraan ergeren. Die heb ik nu een stem gegeven.”

8. Christa van de Langenberg – natuurgebied De Maashorst aantrekkelijk voor jongeren

Christa van de Langenberg pleit namens de Jongerenraad voor het aanleggen van een beleefbare waterroute over de Leijgraaf. Door aanlegkades en overstapplaatsen te creëren, kunnen bijvoorbeeld ook supboarders van de natuur in de Maashorst genieten. Dit idee past volgens Christa van de Langenberg binnen de visie van de gemeente over natuurrecreatie en zo’n route is er op dit moment nog niet. Hiermee vul je dus een leegte in het recreatieaanbod. Ze vraagt aan de gemeente om hier geld voor vrij te maken en hierover met het Waterschap in gesprek te gaan.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?