Energietoeslag voor lagere inkomens

Huishoudens met een laag inkomen konden in 2022 een energietoeslag krijgen van € 1.300. Dit extra geld was voor het betalen van een deel van de energiekosten. 

Energietoeslag 2023

Ook in 2023 komt er een energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. De Rijksoverheid werkt aan een nieuwe wet. Deze wordt behandeld in de Tweede Kamer. Tot die tijd kun je de toeslag nog niet aanvragen. Zodra meer bekend is lees je dat op deze pagina.

Energietoeslag 2022

Je kunt de energietoeslag 2022 niet meer aanvragen.

Waarvoor is de energietoeslag bedoeld?

De energietoeslag is bedoeld om de energierekening mee te betalen. Het is niet verplicht om de toeslag hieraan te besteden. Het is natuurlijk wel verstandig als u dit geld reserveert voor bijvoorbeeld de hogere jaarafrekening van uw energieleverancier. Als jouw energiekosten niet zijn gestegen, mag je ook energietoeslag aanvragen.

Welke personen krijgen eind februari 2023 (automatisch) nog een nabetaling energietoeslag over 2022?

Heb je in 2022 terecht de energietoeslag gekregen van in totaal € 1300,-? Dan krijg je eind februari 2023 nogmaals € 500,- energietoeslag. Dat gaat automatisch op het bij ons bekende bankrekeningnummer. Je hoeft hiervoor niets te doen. Ook als je verhuisd bent, of inmiddels een hoger inkomen heeft, krijg je deze € 500,-. Het is namelijk een nabetaling over 2022.

Komt er over 2023 ook een energietoeslag en hoe kan ik die aanvragen?

Ook over 2023 kun je straks energietoeslag aanvragen. Sommige groepen krijgen de energietoeslag over 2023 automatisch. Welke groepen dit zijn en hoe hoog de aanvraag gedaan moet worden, lees je later op onze website.

Als ik de energietoeslag heb gekregen in 2022, krijg ik het in 2023 dan automatisch?

Nee, je krijgt deze in 2023 niet zonder meer automatisch. Hoe we in Maashorst in 2023 exact omgaan met de eenmalige energietoeslag moet nog worden uitgewerkt. Het is nog onvoldoende bekend hoe de regeling er in 2023 uit komt te zien. Mogelijk zullen bepaalde groepen mensen weer een automatische toekenning gaan krijgen. Wanneer en welke groepen dit zijn, communiceren wij via deze website.

Ik ontvang een uitkering van de gemeente, moet ik dan zelf de energietoeslag aanvragen?

Iedereen die in maart 2022 een (bijstands)uitkering van de gemeente heeft ontvangen, heeft de energietoeslag automatisch uitbetaald. gekregen. Dat is gebeurd in 2 delen (half april € 400,-) en half mei (€ 400,-).

Voorwaarden energietoeslag

Je kunt de energietoeslag aanvragen als je inkomen in de maand voorafgaand aan de maand waarin je de toeslag aanvraagt niet meer is dan 120 procent van de bijstandsnorm. Dit kan als je:

Bedragen 120% van de bijstandsnorm (exclusief vakantiegeld) per 1 juli 2022 bij verschillende leefsituaties en leeftijden:

21 jaar tot AOW leeftijd 120% bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag (netto)
a. alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.256,07
b. gehuwd of samenwonend: beiden zijn jonger dan de AOW-leeftijd € 1.794,39
vanaf AOW-leeftijd 120% 120% bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag (netto)
a. alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.397,26
b. gehuwd waarvan één of beide echtgeno(o)te(n) de AOW-leeftijd heeft/hebben bereikt € 1.892,81

Bedragen 120% van de bijstandsnorm per 1 januari 2022 bij verschillende leefsituaties en leeftijden.

Let op: voor mensen met inkomen uit pensioen wordt een bedrag van 21,50 euro per maand (voor alleenstaanden) en 43 euro per maand (voor gehuwden) in mindering gebracht bij berekening van het inkomen. Je hebt geen recht op de energietoeslag als je op de aanvraagdatum:

Voor meer info over studenten energiekosten: Ik ben student heb ik recht de op eenmalige energietoeslag?

Welke normen gelden voor de eenmalige energietoeslag?

Je kunt de energietoeslag aanvragen als jouw inkomen in de maand voorafgaand aan de maand waarin u de toeslag aanvraagt, niet hoger is dan 120 procent van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Wij rekenen hierbij exclusief vakantiegeld en zetten dit af tegen de norm exclusief vakantiegeld. Die normen lees je in onderstaande tabel:

21 jaar tot AOW leeftijd 120% bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag (netto)
a. alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.256,07
b. gehuwd of samenwonend: beiden zijn jonger dan de AOW-leeftijd € 1.794,39
vanaf AOW-leeftijd 120% 120% bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag (netto)
a. alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.397,26
b. gehuwd waarvan één of beide echtgeno(o)te(n) de AOW-leeftijd heeft/hebben bereikt € 1.892,81

Let op: voor mensen met inkomen uit pensioen wordt een bedrag van 21,50 euro per maand (voor alleenstaanden) en 43 euro per maand (voor gehuwden) in mindering gebracht bij berekening van het inkomen.

Zijn de normen exclusief- of inclusief vakantiegeld?

Vòòr 1 september 2022 rekenden wij inclusief vakantiegeld, maar zetten we het inkomen af tegen de norm inclusief vakantiegeld. Vanaf heden rekenen we exclusief vakantiegeld en zetten dit af tegen de norm exclusief vakantiegeld. Voor het recht op de energietoeslag maakt het namelijk niet uit of we inclusief- of exclusief vakantiegeld rekenen. Als we inclusief vakantiegeld rekenen, moeten we ook bewijsstukken van het vakantiegeld bij je opvragen. Voor de controle is het gemakkelijker voor jou en voor ons als we exclusief vakantiegeld rekenen.

Ik ben student heb ik recht de op eenmalige energietoeslag?

Studenten die studiefinanciering ontvangen, hebben met de huidige wetgeving geen recht op de eenmalige energietoeslag. Ben je student en ben je helemaal zelf verantwoordelijk voor de volledige energierekening van je woning? En is er bij jou sprake van bijzondere omstandigheden, waardoor je de gestegen energierekening niet meer kunt betalen? Dan bestaat er wel de mogelijkheid om individuele bijzondere bijstand aan te vragen voor gestegen energiekosten. Dan moet er wel sprake zijn van bijzondere omstandigheden en moet je bewijsstukken bijvoegen van je (sterk) gestegen energiekosten. Lees hier hoe je een aanvraag doet voor individuele bijzondere bijstand.

Energietoeslag aanvragen

Voor 2022 kun je geen eenmalige energietoeslag meer aanvragen. Binnenkort lees je hier hoe je eenmalige energietoeslag voor 2023 aan kunt vragen. 

Wanneer krijg ik een beslissing op mijn aanvraag?

De wettelijke termijn waarbinnen je normaal een besluit ontvangt op je aanvraag is 8 weken. Alle aanvragen over 2022 zijn inmiddels behandeld.

Worden je gegevens gecontroleerd?

Ja, wij kunnen zowel bij de aanvraag, als achteraf jouw gegevens controleren. Wij mogen bij andere instanties en personen informatie over jou (en jouw partner) opvragen die nodig is voor de regeling. Zo kunnen wij controleren of je recht heeft op de energietoeslag.

Wat kan er gebeuren als je gegevens niet kloppen?

Blijkt uit controle achteraf dat je geen recht had op de energietoeslag? Dan moet je de toeslag terugbetalen. Heb je ons met opzet verkeerde informatie gegeven? Of heb je de juiste gegevens niet of niet op tijd doorgegeven? Dan kun je een boete krijgen. Dit willen we voorkomen. Zorg dus dat je alle informatie volledig, juist en op tijd doorgeeft.

Kun je nog een keer energietoeslag krijgen?

Nee, je hebt recht op één energietoeslag per huishouden. Heb je extra hoge energiekosten, bijvoorbeeld vanwege een ziekte? Geef dit dan aan ons door. Misschien heb je recht op individuele bijzondere bijstand. Neem telefonisch contact met ons op via 0413 - 28 19 11.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. Ook niet voor de toeslagen die je van de Belastingdienst ontvangt.

Specifieke Uitkering Noodfonds Energie Amateur Sportverenigingen (SPUK NEAS)

Om de amateursport tegemoet te komen in hun verhoogde energierekeningen in 2022 en/of 2023, heeft het Rijk besloten om hiervoor een compensatieregeling in het leven te roepen. Deze regeling heet Specifieke Uitkering Noodfonds Energie Amateur Sportverenigingen (SPUK NEAS). Gemeenten kunnen deze specifieke uitkering aanvragen als financiële ondersteuning voor amateursportverenigingen die in 2022 en/of 2023 door de gestegen energieprijzen in continuïteitsproblemen zijn gekomen. Steun op basis van deze noodvoorziening is  voor amateursportverenigingen die niet op basis van de TEK-regeling, maar ook niet op grond van het tariefplafond voor kleinverbruikers, voldoende worden ondersteund in de stijging van energielasten, en dus tussen beide regelingen in vallen.

Tot 5 september 2023 is het mogelijk voor alle amateursportverenigingen een aanvraag te doen om in aanmerking te komen voor deze compensatieregeling. Meer informatie over (en het aanvragen van) SPUK NEAS vind je in het Aanvraagformulier SPUK NEAS (PDF, 83.4 kB).

Hulp bij je geldzaken nodig?

Heb je moeite om jouw rekeningen te betalen? Of heb je schulden? We kunnen je hierbij helpen. Neem telefonisch contact met ons op via 0413 - 28 19 11.

Hoe kun je energie besparen?

Op brabantwoontslim.nl/maashorst (Deze link gaat naar een andere website), het energieloket van de gemeente Maashorst, staan handige energiebesparende tips. Ook is het mogelijk om advies in te winnen bij een adviseur van het loket. Kijk ook eens op www.zetookdeknopom.nl (Deze link gaat naar een andere website), de campagne van de overheid om energie te besparen.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?