Kinderen

Ook bieden we in Maashorst opvang aan minderjarigen uit Oekraine (0-18 jaar). We hebben hieronder vragen en antwoorden verzameld die gaan over kinderen.

Meest gestelde vragen en antwoorden

Kunnen kinderen van vluchtelingen uit Oekraïne naar de kinderopvang?

Ja, de kinderen kunnen worden ingeschreven bij de kinderopvang. Kinderen van 0-4 jaar kunnen naar een kinderdagverblijf, kinderen van 4-12 jaar kunnen naar een buitenschoolse opvang. Voor kinderen van 2-4 jaar zijn er ook peutervoorzieningen. Ook kunnen kinderen worden opgevangen door een gastouder.
De locatie waar de kinderen naar de opvang gaan mogen de ouders zelf kiezen.

Moet voor de kinderopvang worden betaald?

Aan kinderopvang zijn kosten verbonden. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen hiervoor in sommige gevallen direct kinderopvangtoeslag aanvragen (Deze link gaat naar een andere website). Soms blijft er een stukje eigen bijdrage over. Vooralsnog dient de vluchteling deze eigen bijdrage zelf te bekostigen.

Omdat de wet nog moet worden goedgekeurd krijgen zij de toeslag als voorschot. Hun aanvraag moet voldoen aan de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag (Deze link gaat naar een andere website). Dit schreef het kabinet op 15 juni 2022 in een brief aan de Tweede Kamer.

Kunnen Oekraïense kinderen gebruik maken van regelingen vanuit het Kindpakket?

Nee, Oekraïense kinderen kunnen geen gebruik maken van de regelingen vanuit het Kindpakket.

Kunnen vluchtelingen uit Oekraine gebruik maken van Jeugdfonds Sport en Cultuur?

De Gemeente Maashorst verleent jaarlijks subsidie aan ‘Jeugdfond Sport en Cultuur’ t.b.v. minimagezinnen. Voor 2022 is geen extra subsidie verleend of aangevraagd voor specifiek kinderen uit Oekraine. Daarom kunnen Oekraïense kinderen momenteel geen aanspraak maken op een vergoeding vanuit Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Er zijn wel enkele verenigingen/sportaanbieders die het voor vluchtelingen mogelijk maken om gratis mee te doen met hun activiteiten. 
Daarnaast kunnen vluchtelingen ervoor kiezen om het leefgeld dat zij ontvangen in te zetten om deel te nemen aan betaald sportaanbod.

Kunnen Oekraïense kinderen gebruik maken van Stichting Leergeld?

De Gemeente Maashorst verleent jaarlijks subsidie aan Stichting Leergeld t.b.v. minimagezinnen. Voor 2022 is geen extra subsidie verleent of aangevraagd voor specifiek kinderen uit Oekraine. Daarom kunnen Oekraïense kinderen dus geen aanspraak maken op een vergoeding vanuit Stichting Leergeld.

Kunnen Oekraïense kinderen een laptop krijgen van de gemeente?

Nee, Oekraïense kinderen kunnen van de gemeente geen laptop krijgen.

Kunnen Oekraïense kinderen gebruik maken van de zwemregeling?

Nee, Oekraïense kinderen kunnen geen gebruik maken van de zwemregeling. Oekraïense kinderen kunnen zich wel aanmelden voor zwemlessen maar zullen dit zelf moeten bekostigen.

Worden vervoerskosten van Oekraïense kinderen vergoed?

Op 27 september heeft het College van gemeente Maashorst besloten om voortaan voor de Oekraïense kinderen van (12 tot 18 jaar) reiskosten te vergoeden naar school. Dit als het gaat om een school die verder is dan 10 km van het verblijfadres.

Lees de regels voor de reiskostenvergoeding Oekraïns schoolgaand kind

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?