Kinderen

Ook bieden we in Maashorst opvang aan minderjarigen uit Oekraine (0-18 jaar). We hebben hieronder vragen en antwoorden verzameld die gaan over kinderen.

Meest gestelde vragen en antwoorden

Kunnen kinderen van vluchtelingen uit Oekraïne naar de kinderopvang?

Ja, de kinderen kunnen worden ingeschreven bij de kinderopvang. Kinderen van 0-4 jaar kunnen naar een kinderdagverblijf, kinderen van 4-12 jaar kunnen naar een buitenschoolse opvang. Voor kinderen van 2-4 jaar zijn er ook peutervoorzieningen. Ook kunnen kinderen worden opgevangen door een gastouder.
De locatie waar de kinderen naar de opvang gaan mogen de ouders zelf kiezen.

Moet voor de kinderopvang worden betaald?

Aan kinderopvang zijn kosten verbonden. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen hiervoor in sommige gevallen direct kinderopvangtoeslag aanvragen (Deze link gaat naar een andere website). Soms blijft er een stukje eigen bijdrage over. Vooralsnog dient de vluchteling deze eigen bijdrage zelf te bekostigen.

Omdat de wet nog moet worden goedgekeurd krijgen zij de toeslag als voorschot. Hun aanvraag moet voldoen aan de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag (Deze link gaat naar een andere website). Dit schreef het kabinet op 15 juni 2022 in een brief aan de Tweede Kamer.

Kunnen Oekraïense kinderen gebruik maken van regelingen vanuit het Kindpakket? (jeugdfonds- en cultuur, zwemlessen, Stichting Leergeld)

Kinderen waarvan de ouders leefgeld ontvangen van de gemeente, kunnen mogelijk ook gebruik maken ondersteuning vanuit Stichting Leergeld. Denk hierbij aan sociale, culturele, sportieve en educatieve activiteiten. Ouders kunnen hiervoor contact opnemen met Stichting Leergeld. Het gaat dan over de volgende zaken:

- Zwemlessen
- Sporten
- Culturele activiteiten (muziek/ toneel etc.)
- Leermiddelen/ school gerelateerde kosten (geen laptop)

Contactgegevens Stichting Leergeld : info@leergeldmaashorst.nl. Telefoon: 06-231 296 55 (woensdag en donderdag 10-16 uur en niet tijdens schoolvakanties).

Kunnen Oekraïense kinderen een laptop krijgen van de gemeente?

Nee, Oekraïense kinderen kunnen van de gemeente geen laptop krijgen.

Worden vervoerskosten van Oekraïense kinderen vergoed?

Op 27 september heeft het College van gemeente Maashorst besloten om voortaan voor de Oekraïense kinderen van (12 tot 18 jaar) reiskosten te vergoeden naar school. Dit als het gaat om een school die verder is dan 10 km van het verblijfadres.

Lees de regels voor de reiskostenvergoeding Oekraïns schoolgaand kind

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?