Q&A opvang asielzoekers aangescherpt

Geplaatst op donderdag 21 september 2023

We hebben de ‘veelgestelde vragen’ op de website opnieuw wat verder aangescherpt. De volgende vragen (en antwoorden) zijn aangevuld/aangescherpt:

 • Wie worden er opgevangen?
 • Wie heeft het besluit genomen om deze opvang in het Van der Valk Hotel te realiseren?
 • Hoe zijn/worden direct omwonenden betrokkenen/geïnformeerd?
 • Hoe zit het met de veiligheid op en rondom de locatie?
 • Wie komen er? Zijn dat gezinnen, mannen alleen, komen er ook kinderen?
 • Vluchtelingen, asielzoekers, statushouders, noodopvang, azc's - wat is wat?
 • Wat doen de bewoners overdag?
 • Is de opvang een openbare locatie?

Nieuw toegevoegd zijn de volgende vragen:

 • Komen er ook veilige landers?
 • Hoe verloopt de asielprocedure?
 • Waarom komen er 300 mensen niet minder? Is het niet beter hen meer te spreiden?

We kunnen nog niet op alle vragen antwoord geven. Simpelweg omdat we er nog over in gesprek zijn met het COA en Van der Valk. De vragen die we al wel kunnen beantwoorden, staan hier op onze website. Deze vragenlijst vullen we steeds aan, zodra helder is hoe we de nog ontbrekende vragen kunnen beantwoorden. We zullen daar dan melding van maken in deze nieuwsrubriek.

Meer nieuws

 • Raadsinformatiebrief 28 november

  4 dec 2023 - Dinsdag 28 november schreef het college weer een informatienota (raadsinformatiebrief, ofwel RIB) aan de gemeenteraad (verzonden op 29 november) over de voortgang van de voorbereidingen.

 • Asielopvang in Uden kan van start

  30 nov 2023 - Het COA en Van der Valk Hotel hebben inmiddels voldaan aan alle voorwaarden die het college van B en W stelde aan de opvang van asielzoekers in het hotel.

 • Raadsinformatiebijeenkomst 20 november

  22 nov 2023 - Maandag 20 november hebben we, samen met het COA, het veiligheidsplan toegelicht aan de gemeenteraad.

 • Veiligheidsplan vastgesteld

  15 nov 2023 - Dinsdag 14 november heeft het college het veiligheidsplan vastgesteld. In dat plan zijn afspraken vastgelegd die moeten bijdragen aan de gewenste leefbaarheid en veiligheid rond de opvang,

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?