Waterschap AA en Maas

Een waterschap werkt elke aan veilig, voldoende en schoon water. De gemeente Maashorst valt in het werkgebied van Waterschap AA en Maas.

Waterstanden, verwachte neerslag, meldingen rondom de waterkwaliteit bijvoorbeeld blauwalg. Op de waterwebsite van Waterschap Aa en Maa (Deze link gaat naar een andere website)s vindt u actuele waterinformatie overzichtelijk bij elkaar, met kaarten en toelichtingen. 

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?