Openbare bekendmakingen staan op overheid.nl

Geplaatst op vrijdag 7 januari 2022

Gemeente Maashort informeert u via het digitale Gemeenteblad op www.overheid.nl (Deze link gaat naar een andere website) over officiële (ontwerp)besluiten, meldingen en aanvragen waar u mee te maken kunt krijgen. U kunt hiervoor gebruik maken van een e-mailservice of applicatie van 'Over uw buurt'. Kijk op de website www.overheid.nl (Deze link gaat naar een andere website) voor meer informatie.

Vanaf 17 januari ligt het ontwerpbestemmingsplan 'Ontwikkeling Voor-oventje, 't Oventje' gedurende zes weken ter inzage.

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?