Zienswijze of bezwaar?

Geplaatst op donderdag 12 mei 2022

Bent u het niet eens met een officieel besluit van de gemeente? Wellicht kunt u een zienswijze of bezwaar indienen.

De officiële publicaties voor onze gemeentelijke bekendmakingen staan op www.overheid.nl (Deze link gaat naar een andere website). Daar kunt u de stukken inzien. Aangevraagde vergunningen liggen echter niet ter inzage. Deze zijn puur bedoeld ter informatie. U kunt hiertegen dan ook geen zienswijze of bezwaar indienen. Voorgenomen besluiten liggen wél ter inzage. U kunt hiertegen een bezwaar of zienswijze indienen.

Bezwaar of beroep

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u hiertegen per brief een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dat moet dan wel gebeuren binnen zes weken, gerekend vanaf de officiële publicatiedatum op overheid.nl. Het adres is Postbus 83, 5400 AB Uden. Vermeld in uw brief uw naam en adres, tegen welk besluit u bezwaar maakt en de reden daarvoor. Zorg ervoor dat uw brief ondertekend is.

Digitaal bezwaar maken kan ook. Dat kan op de pagina Bezwaar maken besluit of zienswijze indienen van deze website. U moet dan inloggen met uw DigiD.
Voor sommige besluiten staat alleen beroep open. In dat geval staat in het betreffende besluit vermeld waar en hoe u beroep kunt instellen.

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?