Zienswijze of bezwaar?

Geplaatst op donderdag 12 mei 2022

Bent u het niet eens met een officieel besluit van de gemeente? Wellicht kunt u een zienswijze of bezwaar indienen.

De officiële publicaties voor onze gemeentelijke bekendmakingen staan op www.overheid.nl (Deze link gaat naar een andere website). Daar kunt u de stukken inzien. Aangevraagde vergunningen liggen echter niet ter inzage. Deze zijn puur bedoeld ter informatie. U kunt hiertegen dan ook geen zienswijze of bezwaar indienen. Voorgenomen besluiten liggen wél ter inzage. U kunt hiertegen een bezwaar of zienswijze indienen.

Bezwaar of beroep

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u hiertegen per brief een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dat moet dan wel gebeuren binnen zes weken, gerekend vanaf de officiële publicatiedatum op overheid.nl. Het adres is Postbus 83, 5400 AB Uden. Vermeld in uw brief uw naam en adres, tegen welk besluit u bezwaar maakt en de reden daarvoor. Zorg ervoor dat uw brief ondertekend is.

Digitaal bezwaar maken kan ook. Dat kan op de pagina Bezwaar maken besluit of zienswijze indienen van deze website. U moet dan inloggen met uw DigiD.
Voor sommige besluiten staat alleen beroep open. In dat geval staat in het betreffende besluit vermeld waar en hoe u beroep kunt instellen.

Meer nieuws

 • Industrielaan gefaseerd afgesloten 1 juni t/m 28 juli

  1 jun 2023 - Donderdag 1 juni is aannemer Hurkmans gestart met de geplande werkzaamheden aan de Industrielaan tussen de Rondweg en de Lippstadtsingel/N264.

 • Oproep: geef jouw mening over de dienstverlening

  1 jun 2023 - Vanaf 1 januari 2022 zijn we gemeente Maashorst. We willen graag weten hoe onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen de dienstverlening van onze gemeente ervaren.

 • Uitnodiging Inspreekavond Kadernota 2024

  1 jun 2023 - De gemeenteraad wil jou als inwoner van Maashorst graag betrekken bij het bepalen van de koers voor de komende jaren; waar willen we ons gemeentegeld voor 2024 aan besteden.

 • Samenwerking in natuurgebied De Maashorst krijgt nieuwe vorm

  31 mei 2023 - In natuurgebied De Maashorst werken de gemeenten Bernheze, Maashorst en Oss samen met Staatsbosbeheer en waterschap Aa en Maas aan de ontwikkeling en het beheer van het gebied. Zij doen gezamenlijk wat samen moet en pakken zaken zelfstandig op waar dat kan.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?