Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent.
Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Zienswijze of bezwaar?

Geplaatst op donderdag 12 mei 2022

Bent u het niet eens met een officieel besluit van de gemeente? Wellicht kunt u een zienswijze of bezwaar indienen.

De officiële publicaties voor onze gemeentelijke bekendmakingen staan op www.overheid.nl (Deze link gaat naar een andere website). Daar kunt u de stukken inzien. Aangevraagde vergunningen liggen echter niet ter inzage. Deze zijn puur bedoeld ter informatie. U kunt hiertegen dan ook geen zienswijze of bezwaar indienen. Voorgenomen besluiten liggen wél ter inzage. U kunt hiertegen een bezwaar of zienswijze indienen.

Bezwaar of beroep

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u hiertegen per brief een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dat moet dan wel gebeuren binnen zes weken, gerekend vanaf de officiële publicatiedatum op overheid.nl. Het adres is Postbus 83, 5400 AB Uden. Vermeld in uw brief uw naam en adres, tegen welk besluit u bezwaar maakt en de reden daarvoor. Zorg ervoor dat uw brief ondertekend is.

Digitaal bezwaar maken kan ook. Dat kan op de pagina Bezwaar maken besluit of zienswijze indienen van deze website. U moet dan inloggen met uw DigiD.
Voor sommige besluiten staat alleen beroep open. In dat geval staat in het betreffende besluit vermeld waar en hoe u beroep kunt instellen.

Meer nieuws

 • Samen denken, samen doen - concept participatiebeleid

  28 feb 2024 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat het concept Participatiebeleid gemeente Maashorst met ingang van donderdag 29 februari 2024 gedurende zes weken, dus tot en met woensdag 10 april 2024, ter inzage ligt.

 • Politiekids officieel van start met beëdiging

  27 feb 2024 - Met het uitspreken van een officiële eed zijn 13 leerlingen van kindcentrum Aventurijn, Kindcentrum Speleon en Kindplein ‘t Centrum woensdagmiddag 21 februari in het bijzijn van familie officieel beëdigd als Politiekids.

 • Eerste editie van ‘Ontmoeting natuurgebied De Maashorst’ op 14 maart

  27 feb 2024 - Donderdagavond 14 maart vindt in Nistelrode de eerste editie plaats van een nieuwe, brede informatie- en participatiebijeenkomst: Ontmoeting natuurgebied De Maashorst.

 • Concept participatiebeleid gemeente Maashorst

  27 feb 2024 - Het concept Participatiebeleid van de gemeente Maashorst ligt met ingang van donderdag 29 februari 2024 gedurende zes weken, dus tot en met woensdag 10 april 2024, ter inzage.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?