Toekomstige inzameling van afval in Maashorst

Geplaatst op maandag 1 augustus 2022

Woont u in een laagbouw woning? Vul de enquête in!

De gemeente gaat een nieuw afvalplan opstellen. Voormalig Landerd en Uden hebben nu elk nog hun eigen methode van afval inzamelen. Vóór 1 januari 2024 moeten we voor alle kernen van Maashorst één systeem van afval inzamelen kiezen. Dit is een mooie kans om te onderzoeken hoe we dan meteen de afvalscheiding nog beter kunnen aanpakken, omdat we slimmer en zuiniger met onze grondstoffen moeten omgaan. Maashorst wil een duurzame gemeente zijn. Als we onze grondstoffen meer hergebruiken, kunnen we er langer mee doen. Zo besparen we nieuwe grondstoffen, water en energie én hebben we veel minder afval.

Uw input is belangrijk

In Maashorst zijn we al bewust bezig met afvalscheiding, maar het kan beter. Daarom onderzoeken we hoe we er samen met u voor kunnen zorgen dat herbruikbare materialen nog meer gescheiden, en vooral ook zuiver (zonder ander materiaal) ingezameld kunnen worden. Door het invullen van deze enquête kunt u aangeven hoe u de huidige afvalinzameling beleeft en gebruikt. Ook kunt u ons laten weten wat u nog nodig heeft om uw afval nog beter te scheiden. Uw input is belangrijk bij het kiezen van een breed gedragen inzamelsysteem.

Enquête specifiek voor laagbouw

De enquête is specifiek bedoeld voor bewoners van laagbouw woningen; bij appartementen en flats is vrij recent, eind 2021, de invoering van een nieuwe afvalinzamelmethode afgerond. Wat dat heeft opgeleverd aan resultaten en ervaringen, gaan we later bekijken.

Online enquête

U kunt de enquête invullen op ons digitale participatieplatform www.maashorstaanhetwoord.nl (Deze link gaat naar een andere website) bij het project Afvalinzameling in onze gemeente. Daarvoor moet u zich eerst registreren op dit platform. Registreren gaat eenvoudig met uw emailadres. Invullen kan tot uiterlijk 12 augustus 2022.

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?