Meepraten over de omgevingsvisie

Geplaatst op vrijdag 11 november 2022

De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor bijeenkomsten:

 • Dinsdag 22 november in ’t Wapen van Reek
 • Donderdag 24 november in ’t Podiumhuys in Uden

Beide bijeenkomsten zijn van 18.30 tot 21.30 uur. Tijdens rondetafelgesprekken bespreken we welke keuzes we hebben gemaakt na de eerste ophaalronde en wat die voor inwoners en de gemeente betekenen.

Tijdens de eerste rondes, in juni, hebben we inwoners tijdens inloopsessies in de kernen gevraagd om mee te kijken of we de gemeente goed in beeld hebben gebracht. Ook hebben inwoners meegedacht over de grotere opgaven van de toekomst. Aan bod kwamen bijvoorbeeld de balans tussen natuur en recreatie, maar ook de behoefte aan verkeersremmende maatregelen of groenonderhoud.

Waar gaat het over?

Die input is gebruikt om vier ambitiekaarten op te stellen. Daarin is op hoofdlijnen uitgebeeld welke richting de gemeente Maashorst op wil gaan. In die kaarten komen ook de thema’s terug die door inwoners als belangrijk naar voren zijn gebracht. Als het gaat over ‘Recreatie’ is er bijvoorbeeld aandacht voor de balans tussen het natuurgebied de Maashorst en de recreatieve mogelijkheden. ‘Mobiliteit en verstedelijking’ houdt rekening met goede verbindingen tussen wonen en voorzieningen. En heeft aandacht voor de woningbouwopgave in relatie tot ruimtelijke kwaliteit, vergroening en verduurzaming. Met ‘Landbouwtransitie’ wordt ingezoomd op de kansen voor de agrarische gebieden. En ‘Bodem, natuur, en water’ gaat over welke groen- en waternetwerken versterkt kunnen worden.

Meepraten?

Wilt u meepraten over een of meer thema’s? Meld u dan aan via omgevingsvisie@gemeentemaashorst.nl.  U kunt aangeven over welke twee onderwerpen u het gesprek wilt voeren. De keuzes zijn:

Wilt u over alle vier de onderwerpen meedenken? Meld u dan aan voor twee avonden. 

Meer nieuws

 • Raadsvergadering 23 maart 2023

  22 mrt 2023 - Op donderdag 23 maart om 19.30 uur is de volgende raadsvergadering.

 • Wip zoveel mogelijk tegels en maak Maashorst groener

  22 mrt 2023 - Het jaarlijkse NK Tegelwippen is weer van start. Van 21 maart tot en met 31 oktober 2023 gaat Maashorst de strijd aan met een recordaantal van ruim 150 Nederlandse gemeenten om de Nederlandse tuinen klimaatbestendiger te maken en de biodiversiteit te bevorderen.

 • Voorgenomen verpachting Uden

  22 mrt 2023 - De Gemeente Maashorst heeft het voornemen om een gedeelte van het perceel landbouwgrond, kadastraal bekend gemeente Uden,

 • Landelijke compostdagen 25 maart en 1 april 2023

  22 mrt 2023 - Inwoners van Maashorst kunnen op zaterdag 25 maart en zaterdag 1 april 2023 tussen 9.00 en 14.00 eenmalig gratis 1 m3 compost ophalen bij Van Berkel Biomassa & Bodemproducten aan de Mariniersstraat 4 in Uden.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?