Meepraten over de omgevingsvisie

Geplaatst op vrijdag 11 november 2022

De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor bijeenkomsten:

 • Dinsdag 22 november in ’t Wapen van Reek
 • Donderdag 24 november in ’t Podiumhuys in Uden

Beide bijeenkomsten zijn van 18.30 tot 21.30 uur. Tijdens rondetafelgesprekken bespreken we welke keuzes we hebben gemaakt na de eerste ophaalronde en wat die voor inwoners en de gemeente betekenen.

Tijdens de eerste rondes, in juni, hebben we inwoners tijdens inloopsessies in de kernen gevraagd om mee te kijken of we de gemeente goed in beeld hebben gebracht. Ook hebben inwoners meegedacht over de grotere opgaven van de toekomst. Aan bod kwamen bijvoorbeeld de balans tussen natuur en recreatie, maar ook de behoefte aan verkeersremmende maatregelen of groenonderhoud.

Waar gaat het over?

Die input is gebruikt om vier ambitiekaarten op te stellen. Daarin is op hoofdlijnen uitgebeeld welke richting de gemeente Maashorst op wil gaan. In die kaarten komen ook de thema’s terug die door inwoners als belangrijk naar voren zijn gebracht. Als het gaat over ‘Recreatie’ is er bijvoorbeeld aandacht voor de balans tussen het natuurgebied de Maashorst en de recreatieve mogelijkheden. ‘Mobiliteit en verstedelijking’ houdt rekening met goede verbindingen tussen wonen en voorzieningen. En heeft aandacht voor de woningbouwopgave in relatie tot ruimtelijke kwaliteit, vergroening en verduurzaming. Met ‘Landbouwtransitie’ wordt ingezoomd op de kansen voor de agrarische gebieden. En ‘Bodem, natuur, en water’ gaat over welke groen- en waternetwerken versterkt kunnen worden.

Meepraten?

Wilt u meepraten over een of meer thema’s? Meld u dan aan via omgevingsvisie@gemeentemaashorst.nl.  U kunt aangeven over welke twee onderwerpen u het gesprek wilt voeren. De keuzes zijn:

Wilt u over alle vier de onderwerpen meedenken? Meld u dan aan voor twee avonden. 

Meer nieuws

 • Op de plek van het dierenparkje in Volkel

  29 nov 2023 - Op de plek van het dierenparkje in Volkel kunnen 22 sociale huurwoningen voor senioren worden gebouwd. Het college van Maashorst heeft gisteren ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan.

 • Repelakker III in Zeeland: 200 woningen

  29 nov 2023 - Het college van burgemeester en wethouders van Maashorst heeft gisteren ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Repelakker III . Dat moet de bouw van 200 woningen in Zeeland mogelijk maken.

 • Akkerwinde III: 97 woningen voor dorp Schaijk

  29 nov 2023 - Het college van Maashorst heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Akkerwinde III in Schaijk. Dat maakt de bouw van 97 woningen mogelijk.

 • Dagbesteding Odiliapeel mag uitbreiden

  29 nov 2023 - Burgemeester en wethouders van Maashorst willen de uitbreiding van de dagbesteding aan de Oosterheidestraat in Odiliapeel toestaan.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?