Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent.
Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Bouwplannen Maashorst kunnen verder

Geplaatst op donderdag 1 december 2022

Het vernietigen van de bouwvrijstelling voor stikstofdepositie heeft voor bouwplannen in de gemeente Maashorst naar verwachting geen grote gevolgen. Wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen): “Mooi, dan kunnen we verder met onze woningbouwversneller. Want er ligt een grote opgave voor ons.”

Sinds 1 juli 2021 gold er een vrijstelling van de natuurvergunningplicht voor bouwactiviteiten, inclusief de daaraan voorafgaande sloop en bouwrijp maken. Daarmee werd mogelijk gemaakt dat bouwactiviteiten door konden gaan. De bouwvrijstelling betekende namelijk dat er gebouwd kon worden zonder natuurvergunning. Maar als de activiteiten in het gebouw na ingebruikname een toename van stikstofdepositie (neerslag van stikstof) op Natura 2000-gebieden veroorzaakte, dan was wél een natuurvergunning nodig. Maar er werd geen rekening gehouden met de depositie als gevolg van de aanleg- en bouwfase.

Raad van State

De Raad van State haalde eind oktober een streep door deze zogeheten ‘bouwvrijstelling voor stikstofdepositie’; de vrijstelling is in strijd met Europees recht en mag daarom niet meer mag worden toegepast. Maashorst heeft inmiddels onderzocht wat de gevolgen daarvan zijn voor onze gemeente. “En dat valt gelukkig mee”, zegt de wethouder. “Het vernietigen van de bouwvrijstelling heeft voor onze bouwplannen naar verwachting geen grote gevolgen.” Daarvoor zijn drie belangrijke redenen. Hoewel Maashorst veel en grote natuurgebieden kent, liggen de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden op relatief grote afstand. Daardoor zal een tijdelijke beperkte stikstofuitstoot tijdens de bouwfase niet snel tot een neerslag leiden waarvoor nu weer een vergunningplicht geldt.

Bestemmingsplannen

Verder is bij bestaande bestemmingsplannen nagenoeg altijd al rekening gehouden met de volledige stikstofdepositie, dus ook van de bouw- en gebruiksfase. “En daar gaan we ook mee door. Bij nieuwe bestemmingsplannen wordt de stikstofdepositie van bouw en gebruik voortaan meteen berekend en onderbouwd”, zegt wethouder Franko van Lankvelt tot besluit. “We kunnen dus onverminderd verder met onze bouwplannen.”

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?