Bouwplannen Maashorst kunnen verder

Geplaatst op donderdag 1 december 2022

Het vernietigen van de bouwvrijstelling voor stikstofdepositie heeft voor bouwplannen in de gemeente Maashorst naar verwachting geen grote gevolgen. Wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen): “Mooi, dan kunnen we verder met onze woningbouwversneller. Want er ligt een grote opgave voor ons.”

Sinds 1 juli 2021 gold er een vrijstelling van de natuurvergunningplicht voor bouwactiviteiten, inclusief de daaraan voorafgaande sloop en bouwrijp maken. Daarmee werd mogelijk gemaakt dat bouwactiviteiten door konden gaan. De bouwvrijstelling betekende namelijk dat er gebouwd kon worden zonder natuurvergunning. Maar als de activiteiten in het gebouw na ingebruikname een toename van stikstofdepositie (neerslag van stikstof) op Natura 2000-gebieden veroorzaakte, dan was wél een natuurvergunning nodig. Maar er werd geen rekening gehouden met de depositie als gevolg van de aanleg- en bouwfase.

Raad van State

De Raad van State haalde eind oktober een streep door deze zogeheten ‘bouwvrijstelling voor stikstofdepositie’; de vrijstelling is in strijd met Europees recht en mag daarom niet meer mag worden toegepast. Maashorst heeft inmiddels onderzocht wat de gevolgen daarvan zijn voor onze gemeente. “En dat valt gelukkig mee”, zegt de wethouder. “Het vernietigen van de bouwvrijstelling heeft voor onze bouwplannen naar verwachting geen grote gevolgen.” Daarvoor zijn drie belangrijke redenen. Hoewel Maashorst veel en grote natuurgebieden kent, liggen de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden op relatief grote afstand. Daardoor zal een tijdelijke beperkte stikstofuitstoot tijdens de bouwfase niet snel tot een neerslag leiden waarvoor nu weer een vergunningplicht geldt.

Bestemmingsplannen

Verder is bij bestaande bestemmingsplannen nagenoeg altijd al rekening gehouden met de volledige stikstofdepositie, dus ook van de bouw- en gebruiksfase. “En daar gaan we ook mee door. Bij nieuwe bestemmingsplannen wordt de stikstofdepositie van bouw en gebruik voortaan meteen berekend en onderbouwd”, zegt wethouder Franko van Lankvelt tot besluit. “We kunnen dus onverminderd verder met onze bouwplannen.”

Meer nieuws

 • Start procedure voor nieuwe burgemeester

  8 jun 2023 - De gemeenteraad van Maashorst start met het proces om een nieuwe burgemeester te vinden.

 • Door samenwerken écht impact maken met recreatie & toerisme in Noordoost Brabant

  8 jun 2023 - Op 6 juni 2023 bezorgden wethouder Van den Heuvel en wethouder Van Kessel namens tien regiogemeenten uit Noordoost Brabant een telegram bij de voorzitters van MOOS, de Maasmeanders en de Maashorstboeren. De inhoud van het bericht is een reactie op de flessenpost die vorig jaar als noodkreet door de voorzitters werd bezorgd bij diverse gemeenten in Noordoost Brabant.

 • Oproep: geef jouw mening over de dienstverlening

  8 jun 2023 - Vanaf 1 januari 2022 zijn we gemeente Maashorst. We willen graag weten hoe onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen de dienstverlening van onze gemeente ervaren.

 • Mega kermis Uden maakt haar naam waar!

  8 jun 2023 - Woensdag 7 juni is het programma en de attractielijst van de Mega Kermis Uden 2023 bekend gemaakt tijdens een persmoment op de Markt in Uden.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?