Maashorst investeert in gezonde en vitale inwoners

Geplaatst op woensdag 21 december 2022

Sport en bewegen dragen bij aan gezonde en vitale inwoners. Daarom verleent de gemeente Maashorst voor 2023 een subsidie van ruim acht ton voor de inzet van buurtsportcoaches. Het project wordt uitgevoerd door Sportservice Noord-Brabant (SSNB) in samenwerking met cofinancierende partijen, zoals het onderwijs.

De buurtsportcoaches werken in 2023 aan een aantal doelen. Door middel van (het stimuleren van) sport-, beweeg- en spelactiviteiten voor alle leeftijden, werken de buurtsportcoaches aan de positieve gezondheid van inwoners, aan inclusie en aan de ontwikkeling van motorische vaardigenheden van kinderen. Daarbij is het uitgangspunt dat iedereen mee moet kunnen doen. Sport en beweging worden niet alleen ingezet als een doel, maar ook als middel. Zo kunnen ook andere doelstellingen behaald worden, zoals het tegengaan van eenzaamheid. .

Brede inzet

Daarnaast ondersteunen de sportcoaches sport- en beweegaanbieders in Maashorst. Dat doen ze onder meer door de vraag op te halen, ze hiermee op weg te helpen, ze te voorzien van informatie, te laten samenwerken met andere verenigingen en aan te haken op landelijke ontwikkelingen. Doel is om een duurzaam sport en beweegaanbod te behouden.

Inclusief sporten

Thema’s die leidend zijn bij de werkwijze van de sportcoaches zijn Inclusief sporten en bewegen, vitale sport- en beweegaanbieders, een positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig in bewegen, en duurzame sport- en beweeginfrastructuur. Deze thema’s zijn gebaseerd op onder meer het nationale sportakkoord.

Wethouder Harold van den Broek (Sport): “Met de subsidie wordt het beleid in de voormalige gemeenten Landerd en Uden voortgezet. Daarbij wordt 2023 gezien als een overgangsjaar, om de basis die in de gemeenten is gelegd te behouden en tegelijk stappen te zetten richting nieuw sport- en beweegbeleid.”

Kwetsbare doelgroepen

Behalve 770.000 euro structurele subsidie, gaat er ook een incidentele subsidie van ruim 40.000 euro naar SSNB. Dit geld is specifiek bedoeld om buurtsportcoaches in te zetten voor kwetsbare doelgroepen: jongeren, ouderen en mensen met een beperking. Deze groep is enorm gegroeid door de coronacrisis en ervaart een hogere drempel om deel te nemen aan de samenleving. Sport en beweegactiviteiten, zoals beweegroutes en buurtbénkskes, zijn laagdrempelig en erg populair. De incidentele subsidie wordt ingezet voor meer uren voor een buurtsportcoach. Dat zorgt ervoor dat meer initiatieven kunnen worden opgepakt en geborgd kunnen worden.

Meer nieuws

 • Industrielaan gefaseerd afgesloten 1 juni t/m 28 juli

  1 jun 2023 - Donderdag 1 juni is aannemer Hurkmans gestart met de geplande werkzaamheden aan de Industrielaan tussen de Rondweg en de Lippstadtsingel/N264.

 • Oproep: geef jouw mening over de dienstverlening

  1 jun 2023 - Vanaf 1 januari 2022 zijn we gemeente Maashorst. We willen graag weten hoe onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen de dienstverlening van onze gemeente ervaren.

 • Uitnodiging Inspreekavond Kadernota 2024

  1 jun 2023 - De gemeenteraad wil jou als inwoner van Maashorst graag betrekken bij het bepalen van de koers voor de komende jaren; waar willen we ons gemeentegeld voor 2024 aan besteden.

 • Samenwerking in natuurgebied De Maashorst krijgt nieuwe vorm

  31 mei 2023 - In natuurgebied De Maashorst werken de gemeenten Bernheze, Maashorst en Oss samen met Staatsbosbeheer en waterschap Aa en Maas aan de ontwikkeling en het beheer van het gebied. Zij doen gezamenlijk wat samen moet en pakken zaken zelfstandig op waar dat kan.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?