Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent.
Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Maashorst investeert in gezonde en vitale inwoners

Geplaatst op woensdag 21 december 2022

Sport en bewegen dragen bij aan gezonde en vitale inwoners. Daarom verleent de gemeente Maashorst voor 2023 een subsidie van ruim acht ton voor de inzet van buurtsportcoaches. Het project wordt uitgevoerd door Sportservice Noord-Brabant (SSNB) in samenwerking met cofinancierende partijen, zoals het onderwijs.

De buurtsportcoaches werken in 2023 aan een aantal doelen. Door middel van (het stimuleren van) sport-, beweeg- en spelactiviteiten voor alle leeftijden, werken de buurtsportcoaches aan de positieve gezondheid van inwoners, aan inclusie en aan de ontwikkeling van motorische vaardigenheden van kinderen. Daarbij is het uitgangspunt dat iedereen mee moet kunnen doen. Sport en beweging worden niet alleen ingezet als een doel, maar ook als middel. Zo kunnen ook andere doelstellingen behaald worden, zoals het tegengaan van eenzaamheid. .

Brede inzet

Daarnaast ondersteunen de sportcoaches sport- en beweegaanbieders in Maashorst. Dat doen ze onder meer door de vraag op te halen, ze hiermee op weg te helpen, ze te voorzien van informatie, te laten samenwerken met andere verenigingen en aan te haken op landelijke ontwikkelingen. Doel is om een duurzaam sport en beweegaanbod te behouden.

Inclusief sporten

Thema’s die leidend zijn bij de werkwijze van de sportcoaches zijn Inclusief sporten en bewegen, vitale sport- en beweegaanbieders, een positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig in bewegen, en duurzame sport- en beweeginfrastructuur. Deze thema’s zijn gebaseerd op onder meer het nationale sportakkoord.

Wethouder Harold van den Broek (Sport): “Met de subsidie wordt het beleid in de voormalige gemeenten Landerd en Uden voortgezet. Daarbij wordt 2023 gezien als een overgangsjaar, om de basis die in de gemeenten is gelegd te behouden en tegelijk stappen te zetten richting nieuw sport- en beweegbeleid.”

Kwetsbare doelgroepen

Behalve 770.000 euro structurele subsidie, gaat er ook een incidentele subsidie van ruim 40.000 euro naar SSNB. Dit geld is specifiek bedoeld om buurtsportcoaches in te zetten voor kwetsbare doelgroepen: jongeren, ouderen en mensen met een beperking. Deze groep is enorm gegroeid door de coronacrisis en ervaart een hogere drempel om deel te nemen aan de samenleving. Sport en beweegactiviteiten, zoals beweegroutes en buurtbénkskes, zijn laagdrempelig en erg populair. De incidentele subsidie wordt ingezet voor meer uren voor een buurtsportcoach. Dat zorgt ervoor dat meer initiatieven kunnen worden opgepakt en geborgd kunnen worden.

Meer nieuws

 • Samen denken, samen doen - concept participatiebeleid

  28 feb 2024 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat het concept Participatiebeleid gemeente Maashorst met ingang van donderdag 29 februari 2024 gedurende zes weken, dus tot en met woensdag 10 april 2024, ter inzage ligt.

 • Politiekids officieel van start met beëdiging

  27 feb 2024 - Met het uitspreken van een officiële eed zijn 13 leerlingen van kindcentrum Aventurijn, Kindcentrum Speleon en Kindplein ‘t Centrum woensdagmiddag 21 februari in het bijzijn van familie officieel beëdigd als Politiekids.

 • Eerste editie van ‘Ontmoeting natuurgebied De Maashorst’ op 14 maart

  27 feb 2024 - Donderdagavond 14 maart vindt in Nistelrode de eerste editie plaats van een nieuwe, brede informatie- en participatiebijeenkomst: Ontmoeting natuurgebied De Maashorst.

 • Concept participatiebeleid gemeente Maashorst

  27 feb 2024 - Het concept Participatiebeleid van de gemeente Maashorst ligt met ingang van donderdag 29 februari 2024 gedurende zes weken, dus tot en met woensdag 10 april 2024, ter inzage.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?