Subsidie en ondersteuning voor energiecoöperatie ULECO

Geplaatst op woensdag 21 december 2022

De gemeente Maashorst en energiecoöperatie ULECO zetten hun samenwerking voort. ULECO krijgt een subsidie van 5000 euro ter ondersteuning van haar organisatie voor haar bijdrage aan het verder verduurzamen van de gemeente Maashorst.


Gemeente Maashorst wil energieneutraal worden. Besparen op energie is een eerste stap. Naast besparing en kleinschalige opwek van duurzame energie, is er ook een rol weggelegd voor de opwek van grootschalige zonne- en/of windenergie. Want om de landelijke klimaatopgave te behalen is ook grootschalige opwek nodig. Dat betekent meer zonnepanelen op daken van woningen, bedrijven en agrarische gebouwen en de aanleg van nieuwe zonneparken en windmolens. “Samen met de lokale omgeving willen we de opwek van schone energie versterken en versnellen”, zegt wethouder Jeroen van den Heuvel. “De omgeving van nieuwe zon-of windprojecten moet de mogelijkheid krijgen om (mede)eigenaar te worden van deze projecten. Daarbij streven we naar minimaal 50 procent lokaal eigendom.” Een lokale coöperatie kan bijvoorbeeld samen met een commerciële marktpartij het eigendom van een energieproject verdelen. “Zo ontstaat er een evenwichtige verdeling tussen de omgeving en marktpartijen. Oók in de opbrengsten.”

50 procent lokaal eigendom

De gemeente Maashorst werkt al samen met de lokale energiecoöperatie ULECO om die doelstelling van 50 procent lokaal eigendom ten aanzien van grootschalige energie-opwek te behalen. Om de kosten van onder meer een statutenwijziging, ontwikkelen van een website en het maken van nieuwsbrieven te dekken, krijgt ULECO nu een subsidie van 5.000 euro. Daarnaast mag de energiecoöperatie professionele ondersteuning en dekking van de kosten van de gemeente verwachten bij het organiseren van de gezamenlijke activiteiten. We sluiten daarover binnenkort een samenwerkingsovereenkomst af. Jeroen van den Heuvel: “ULECO is bij het behalen van deze doelstellingen een partner in de ontwikkeling en uitvoering van onze participatieve gemeente. De door hen geboden ondersteuning en actieve bijdrage kan het verschil maken in het al dan niet laten slagen van een initiatief grootschalige opwekking energie.”

Meer nieuws

 • Industrielaan gefaseerd afgesloten 1 juni t/m 28 juli

  1 jun 2023 - Donderdag 1 juni is aannemer Hurkmans gestart met de geplande werkzaamheden aan de Industrielaan tussen de Rondweg en de Lippstadtsingel/N264.

 • Oproep: geef jouw mening over de dienstverlening

  1 jun 2023 - Vanaf 1 januari 2022 zijn we gemeente Maashorst. We willen graag weten hoe onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen de dienstverlening van onze gemeente ervaren.

 • Uitnodiging Inspreekavond Kadernota 2024

  1 jun 2023 - De gemeenteraad wil jou als inwoner van Maashorst graag betrekken bij het bepalen van de koers voor de komende jaren; waar willen we ons gemeentegeld voor 2024 aan besteden.

 • Samenwerking in natuurgebied De Maashorst krijgt nieuwe vorm

  31 mei 2023 - In natuurgebied De Maashorst werken de gemeenten Bernheze, Maashorst en Oss samen met Staatsbosbeheer en waterschap Aa en Maas aan de ontwikkeling en het beheer van het gebied. Zij doen gezamenlijk wat samen moet en pakken zaken zelfstandig op waar dat kan.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?