Bekendmaking voornemen tot tijdelijke verhuur van de Garf

Geplaatst op woensdag 28 december 2022

Gemeente Maashorst is voornemens om de per 1 december 2022 beschikbaar gekomen ruimten in de Garf tijdelijk te verhuren. Het pand is gelegen aan de Kerkstraat 35 t/m 35f te Zeeland. In het gebouw zijn meerdere ruimtes beschikbaar met een totale oppervlakte van 451 m². Op de gemeentelijke website is gedurende de reactietermijn een plattegrond gepubliceerd met de indeling van het gebouw waarbij de verschillende ruimten zijn weergegeven (groen gearceerde deel is beschikbaar voor huur).

Toetsingscriteria

  • Het gebruik moet passen binnen het vigerende bestemmingsplan.
  • Huurreden moet van tijdelijke aard zijn (maximaal 2 jaar). Het betreft huur voor bepaalde tijd (maximaal 2 jaar).
  • Alleen geluidsbeperkte activiteiten zijn toegestaan, om geluidsoverlast te voorkomen dan wel tot een minimum te beperken. Dit vanwege bewoning van de appartementen op de eerste verdieping.

Reactietermijn

Indien u in aanmerking wenst te komen voor het tijdelijk huren van een ruimte in het gebouw de Garf en u voldoet aan de toetsingscriteria dan vragen wij u om uw interesse kenbaar te maken door een gemotiveerd bericht te sturen waarin u laat zien te voldoen aan de toetsingscriteria. Dit bericht richt u aan verhuur@gemeentemaashorst.nl onder vermelding van 'Reactie op voornemen tot tijdelijke verhuur de Garf’. Wij hanteren een reactietermijn van 14 dagen na de dag van publicatie in het gemeenteblad. Na deze datum zullen alle inschrijvingen door de gemeente worden getoetst en zal u op de hoogte worden gebracht of u in aanmerking komt voor het huren van een ruimte.

Vragen?

Heeft u inhoudelijke vragen naar aanleiding van deze publicatie? Dan kunt u contact opnemen met Gerrie van Herpen via Gerrie.vanHerpen@gemeentemaashorst.nl
 

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?