Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent.
Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Maashorst samen met inwoners aan de slag met kernen CV’s

Geplaatst op dinsdag 17 januari 2023

In het bestuursakkoord van Maashorst staat een forse ambitie op het gebied van participatie. Samen denken, samen doen. Dat doen we op verschillende manieren. Zo gaan we in januari 2023 aan de slag met het opstellen van kernenCV’s. We starten met Volkel, Zeeland, Odiliapeel, Reek en Schaijk. 

Wat is een kernen CV?

Een kernenCV is een afgeleide van een normaal CV. Een curriculum vitae. Een kernenCV  bevat detailinformatie van het dorp (‘de kern’), de sterktes en zwaktes en de focuspunten. Waar willen de inwoners mee aan de slag? Een kernenCV geeft daarnaast de participatie tussen inwoners en gemeente een impuls. Een kernenCV wordt gemaakt door een kernteam van inwoners in twee sessies. Het uiteindelijke kernenCV wordt vervolgens gedeeld met alle inwoners van het dorp. De manier waarop wordt samen met het kernteam bepaald. 

In overleg kernteams samengesteld

In 2022 zijn overleggen geweest met de diverse inwonersgroepen en gebiedsplatforms in Maashorst. Denk daarbij aan Peels Platform en Stichting Dorpsontwikkeling Reek, maar ook de gebiedsplatforms in Uden. Tijdens deze overleggen is gecheckt of zij zich konden vinden in de aanpak. Ook is hen gevraagd om na te denken over een kernteam, met daarin een goede mix van inwoners. Uiteraard is ook de gemeenteraad meegenomen in de aanpak en allen waren positief.  

De eerste sessies staan gepland. Zoals gezegd vinden in de vijf dorpen twee sessies plaats met de kernteams. De volgende data zijn gepland voor de eerste sessie:

 • 17 januari 2023: Volkel
 • 18 januari 2023: Zeeland
 • 23 januari 2023: Odiliapeel
 • 26 januari 2023: Reek 
 • 1 februari 2023: Schaijk

Participatie in Uden 

In Uden bestaat een aantal gebiedsplatforms. De participatieadviseurs van Maashorst hebben regelmatig contact met hen over wat er speelt en leeft in hun ‘gebieden’ (Oost, West, Zuid, Centrum en Uden-Buiten). Op dit moment bekijkt de gemeente Maashorst samen met deze gebiedsplatforms hoe participatie in Uden het beste ingericht kan worden. Als daarover meer duidelijkheid is, wordt het traject om te komen tot kernenCV’s mogelijk ook in Uden opgestart.

Wat is participatie eigenlijk?

Participatie betekent enerzijds het actief betrekken van inwoners bij projecten en beleid (=inwonersparticipatie). Denk aan nieuwbouwprojecten bijvoorbeeld of het opstellen van nieuw sportbeleid. Aan de andere kant willen we als gemeente meedenken en meedoen bij initiatieven vanuit de gemeenschap (=overheidsparticipatie). 

Vragen?

Heb je vragen over de kernenCV’s? Over participatie? Of juist een leuk initiatief waar je mee aan de slag wil? Neem dan contact op met een van onze participatieadviseurs: Kevin Veld-Heesbeen of Arie Cornelissen.

Meer nieuws

 • Maashorst: 310 nieuwe woningen in 2023

  23 feb 2024 - Binnen de gemeente Maashorst kregen vorig jaar 310 huishoudens de sleutels van een nieuw huis. “Met dit aantal nieuwe woningen liggen we zelfs voor op schema met onze bouwplannen”, constateert wethouder Franko van Lankvelt (Wonen) tevreden.

 • Samenwerking Gemeente en GGD : ‘Gezonde start voor ieder kind’

  21 feb 2024 - Niet ieder kind heeft een gezonde start van zijn/haar leven, terwijl juist de eerste 1000 dagen rondom de geboorte in grote mate de kansen voor later bepalen. Hiervoor biedt het actieprogramma Kansrijke Start ondersteuning.

 • Onze bermen worden nog mooier voor mens en dier

  20 feb 2024 - Rondom de prachtige zandwegen in onze gemeente zijn interessante veranderingen gaande om de natuur te verbeteren. Problemen zoals het breder worden van de zandwegen, door bijvoorbeeld onderhoud, worden nu aangepakt met de nadruk op het herstellen van de biodiversiteit.

 • Geen avondopenstelling van Burgerzaken op dinsdag 12 maart

  20 feb 2024 - Dinsdagavond 12 maart is er géén avondopenstelling van Burgerzaken. Dit in verband met de installatie van Hans van der Pas tot nieuwe burgemeester van Maashorst.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?