Voorgenomen verpachting van landbouwgrond in Uden en Zeeland

Geplaatst op vrijdag 17 februari 2023

De gemeente Maashorst heeft een openbare selectieprocedure voor de uitgifte van landbouwgrond in geliberaliseerde pacht georganiseerd. De beoordelingscommissie heeft de aanmeldingen beoordeeld op grond van de in het selectiedocument opgenomen eisen en wensen. Conform het selectiedocument is een beoordelingsrapport opgesteld, dat ter besluitvorming is voorgelegd aan de Teammanager Economie & Gebiedsontwikkeling van de gemeente Maashorst.

De uitslag op basis van het voorlopige toewijzingsbesluit is als volgt. 

Cluster.  Kadastrale percelen Oppervlakte Winnaar Aantal punten
B Uden D 2216 ged. en 3321 ged. +- 1.70.57 ha Vof van den Heuvel 110
C Uden P 3329 ged. +- 0.72.00 ha Melkveebedrijf Krol VOF 97,5
D Uden P 3373 ged. +- 1.17.00 ha     Nooijen Loonbedrijf 62
E Uden P 3373 ged. +- 2.56.65 ha Vof Verkuijlen 110
F Uden P 806 3.01.60 ha Maatschap van Dun 110
G Uden P 3333 ged. +- 1.79.00 ha Melkveebedrijf Krol VOF           105
H Uden D 3672 0.20.30 ha Peters vab Rixtel bv 10
I Zeeland L 597 ged. +- 0.56.00 ha Van der Burgt 100
J Zeeland H 2579 0.64.90 ha J. Melis 97,5
L

Zeeland E 3000

Zeeland E 3300

Zeeland E 3305

1.01.60 ha

1.06.06 ha

0.24.18 ha

Vof van der Wijst zeeland 110
M Zeeland E 2990 ged. +- 1.05.00 ha Albers Agri 28,5

Zoals opgenomen in de selectieprocedure zal met de winnaar(s) een geliberaliseerde pachtovereenkomst voor het seizoen 2023 worden gesloten.

Bezwaar

Tegen de voorgenomen verpachting kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Awb worden ingediend c.q. ingesteld.

Kunt u zich niet verenigen met de voorgenomen verpachting door de gemeente Maashorst en merkt u zichzelf aan als gegadigde, dan kunt u hiertegen opkomen door binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking op de website van de gemeente Maashorst, een kort geding aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van het Arrondissement Oost-Brabant.
Deze termijn merken wij aan als vervaltermijn

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?