Veel minder CO2-uitstoot door inzet elektrisch materieel

Geplaatst op maandag 27 februari 2023

Voor het eerst heeft gemeente Maashorst bij de aanbesteding van een werk het gebruik van elektrisch materieel opgenomen als voorwaarde. De primeur is voor het Oudekerkpad in Uden bij het vervangen van de riolering. Bij de werkzaamheden wordt grotendeels elektrisch bouwmaterieel ingezet. Daardoor is er veel minder CO2-uitstoot. En door de nieuwe waterdoorlatende bestrating kan regenwater direct in de bodem lopen. Dat gaat verdroging tegen.

Intentieverklaring Emissie Reductie Bouw

In 2022 heeft Maashorst, samen met andere gemeenten in Noordoost-Brabant en twee waterschappen, de Intentieverklaring Emissie Reductie Bouw ondertekend. Hierin staan afspraken om te komen tot een uitvoering van bouwprojecten zonder uitstoot van schadelijke stoffen.

Dit is een van de maatregelen uit het Schone Lucht Akkoord om onze luchtkwaliteit permanent te verbeteren. Ook zijn er extra middelen in de begroting opgenomen om het gebruik van elektrisch bouwmaterieel in andere projecten te stimuleren. De gemeente Maashorst wil daarmee het signaal afgeven dat duurzaam werken de nieuwe standaard zal zijn. Schoner, stiller en met minder CO2 uitstoot.

Wethouder Jeroen van den Heuvel (Beheer en inrichting openbare ruimte, Duurzaamheid): “Bij al het werk binnen de gemeente houden we steeds voor ogen: is het duurzaam, en kan het nog duurzamer of groener? Voor het eerst hebben we nu in de aanbesteding van een werk opgenomen, dat de aannemer moet werken met elektrisch materieel. Dat scheelt ruim 90% in CO2-uitstoot in vergelijking met traditioneel materieel. Schonere lucht dus - wel zo fijn voor de omwonenden. Bovendien produceert elektrisch materieel ook nog eens veel minder geluid. We verwachten dan ook dat de omgeving positief op deze ontwikkeling zal reageren.”

Tegengaan verdroging

Naast de inzet van elektrisch materieel, krijgt in het Oudekerkpad waterdoorlatende bestrating. Dat is bestrating waarbij het regenwater direct de bodem in loopt en niet het vuilwaterriool. Zo blijft het grondwaterniveau beter op peil en is er geen onnodige belasting van het riool en de rioolwaterzuivering. 

“We krijgen de komende jaren steeds vaker te maken met extreem weer, het wordt natter maar ook droger. Het wordt dan ook steeds belangrijker om regenwater zo veel mogelijk vast te houden en de bodem in te laten zakken”, licht wethouder Van den Heuvel toe. “De gemeente Maashorst gaat de openbare ruimte dan ook steeds meer aanpassen aan deze nieuwe omstandigheden.

Wethouder Jeroen van de Heuvel in een elektrische mini-loader aan de slag met het straatwerk in het Oudekerkpad.Fotobijschrift: Wethouder Jeroen van de Heuvel in een elektrische mini-loader aan de slag met het straatwerk in het Oudekerkpad.

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?