Bomen in Violierstraat worden tijdelijk verplant

Geplaatst op vrijdag 10 maart 2023

Vanaf komende week, dinsdag 14 maart, vinden er werkzaamheden plaats in de Violierstraat en op de twee aanliggende rotondes. Ter voorbereiding van de herinrichting van dit gebied gaan we een aantal bomen uit de grond halen. Deze bomen verplaatsen we naar een tijdelijke locatie, maar krijgen straks weer een plek in de Violierstraat. De werkzaamheden duren ca. 10 werkdagen en zullen enige hinder veroorzaken voor de weggebruikers in beide rijrichtingen.


In verband met de toekomstige aanpassingen aan de rotondes en in de Violierstraat, moeten een aantal bomen wijken. Het behoud en versterken van het groen is een belangrijk onderdeel van de herinrichting. We proberen zoveel mogelijk bestaande bomen te verplanten. Uit onderzoek van de Bomenbank blijkt dat 25 bomen van goede kwaliteit zijn en verplant kunnen worden. Deze bomen krijgen een plek in het nieuwe herinrichtingsplan.


Wethouder Jeroen van den Heuvel: “Onze ambitie is de groenste gemeente van Nederland te worden en het groene karakter van onze kernen te behouden. We vinden het belangrijk om bomen te behouden, kappen zien we echt als laatste optie. Groen is hard nodig om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen en de biodiversiteit te herstellen. Bovendien zorgt groen voor een prettige en gezonde leefomgeving.”


De beste periode om bomen te verplanten is het ‘slapende’ seizoen; de late winter. Daarom is het noodzakelijk dat we de bomen die verplant kunnen worden op korte termijn uit de grond halen. De bomen zetten we tijdelijk op een andere plek in Uden.


Uitvoering werkzaamheden

Wij hebben Nationale Bodembank opdracht gegeven voor het uitvoeren van de verplantingswerkzaamheden. De werkzaamheden starten op dinsdag 14 maart 2023, en duren circa 10 werkdagen.


Verkeershinder

Tijdens de werkzaamheden zullen verkeersregelaars het verkeer langs de werkvakken leiden. Dit kan verlenging van reistijd veroorzaken. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden houden we rekening met de ochtendspits om de hinder zo beperkt mogelijk te houden.


Informatiebijeenkomst medio april

De planning is dat we in april/mei een inloopavond organiseren voor omwonenden en andere belangstellenden waar we de plannen voor de nieuwe inrichting laten zien. 

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?