Samen zetten we Maashorst op de kaart

Geplaatst op woensdag 15 maart 2023

Maashorst wil de meest aantrekkelijke gemeente van Brabant zijn voor toerisme en recreatie. De visie en uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie Maashorst 2040 geven richting voor gemeente én ondernemers. Wethouder Jeroen van den Heuvel (Recreatie en Toerisme): “Er ligt een gedragen plan waar we mee verder kunnen.”

Maashorst heeft een mooie combinatie van unieke natuur, cultuurhistorie en toeristisch en recreatief aanbod. Voor ondernemers in de gemeente zijn toerisme en recreatie van groot belang. De visie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma zijn dan ook opgesteld in samenspraak met de betreffende ondernemers (recreatie, agrarisch, horeca en centrumondernemers), betrokken inwoners per kern,
Platform Toerisme Maashorst, culturele organisaties en natuurorganisaties.

De visie rust op vier pijlers:

  • Maashorst is gevarieerd en aantrekkelijk: in 2040 is in elke kern toeristische informatie
  • beschikbaar en werken we samen met gemeenten uit de regio;
  • Maashorst is gastvrij en verbonden - in 2040 zijn we bekend om onze gastvrijheid. Bezoekers
  • vertellen we trots alles over onze toeristische pareltjes;
  • Maashorst is leefbaar en in balans - in 2040 is er een goede balans tussen activiteiten,
  • natuur en een fijn woon- en werkklimaat;
  • Maashorst is toegankelijk en bereikbaar - In 2040 zijn alle voorzieningen duurzaam
  • bereikbaar en is het aanbod digitaal en fysiek voor iedereen toegankelijk.

Wat doen we al en wat gaan we doen in 2023?

De activiteiten in het uitvoeringsprogramma werken allemaal toe naar onze ambitie. Onder meer vertellen we op dit moment inwoners, bezoekers en bedrijven via de website exploremaashorst.nl al over wat er te doen is in Maashorst. We zetten social media in om het ‘merk’ Maashorst te sterker te maken. Ook bieden we bijvoorbeeld lessen aan om respectvol om te gaan met omgeving en natuur.
En we brengen het fietsroutenetwerk op orde. Wethouder Jeroen van den Heuvel: “Samen met alle betrokkenen kijken we elk jaar of we nog op de juiste koers zitten. En maken we samen een uitvoeringsprogramma. Zo houden we de juiste aansluiting met onze ambitie.”

Balans recreatie en omgeving

Uitgangspunt in de visie is verder dat Maashorst niet alleen aantrekkelijk is voor toeristen. “De afgelopen jaren heeft toerisme in Nederland een enorme groei doorgemaakt en dat is ook in Maashorst merkbaar”, zegt de wethouder. “Die groei biedt naast kansen ook uitdagingen. Want Maashorst moet ook voor inwoners fijn blijven om er te wonen, werken en recreëren. Hoe we met toerisme en recreatie omgaan is dan ook mede bepalend voor hoe Maashorst er in 2040 en daarna uitziet. Ook daarvoor is deze visie nodig. In het gebruik van de natuur staat de balans tussen de recreatieve druk en de omgeving voorop.” De wethouder is trots op de samenwerking en het resultaat: “Elke kern van Maashorst is uniek en heeft mooie parels te bieden. Maashorst is een streek om te zijn! Dat laten we zien aan inwoners en bezoekers. Er ligt nu een gedragen plan met uitvoeringsprogramma waar we mee verder kunnen. Samen zetten we Maashorst op de kaart.”
 

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?