Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent.
Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Verhoging krediet nieuwbouw IKC West Uden

Geplaatst op woensdag 15 maart 2023

De gemeenteraad bespreekt het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 20 april 2023.
In IKC West worden onder meer IKC de Klimboom en kindcentrum Aventurijn samen gehuisvest. In 2019 is voor de bouw van IKC West al 6,5 miljoen beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Er kon niet meteen gebouwd worden, omdat eerst procedures moesten worden doorlopen. Bovendien werd een heel participatietraject doorlopen met gesprekken met omwonenden. Wethouder Gijs van Heeswijk (onderwijshuisvesting): “Het is een pittig prijskaartje maar de wijk krijgt er wel een fantastische voorziening voor terug. We investeren in de jeugd van Maashorst, dat mag geld kosten en een betere investering is er nauwelijks. IKC West wordt een energie-neutraal gebouw, waar het prettig verblijven en werken is voor leerlingen en medewerkers van de scholen en kinderopvang.”

Corona en Oekraïne

Er zijn een paar belangrijke oorzaken voor de gestegen kosten. Zo worden er sinds 2020 veel strengere eisen gesteld aan schoolgebouwen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en ventilatie. Als gevolg van de coronapandemie én de oorlog van Rusland tegen Oekraïne zijn de prijzen in de bouwsector enorm gestegen. Van Heeswijk: “Iedereen die op dit moment wil bouwen of aan het verbouwen is, weet dat bouwen in 2023 nu eenmaal veel meer kost dan in 2019. Alles is duurder geworden, en daar hebben wij ook mee te maken. We maken het hierdoor wel mogelijk dat twee schoolgebouwen (IKC de Klimboom en kindcentrum Aventurijn) die echt niet meer voldoen aan hedendaagse eisen, plaatsmaken voor één super mooi gebouw met bijbehorende kinderopvang en gymzaal, dat wél helemaal up-to-date is. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en een gezond binnenklimaat”

Woningbouw

Door het verplaatsen van IKC Klimboom naar IKC West komt op de huidige locatie van deze school aan de Leeuweriksweg ruimte voor woningbouw. “En ook dat hebben we hard nodig, want hier willen we 120 woningen bouwen voor verschillende doelgroepen”, aldus de wethouder.

Op korte termijn wordt de verlening van de vergunning voor de nieuwbouw verwacht. Na de zomervakantie wordt bij de start van het nieuwe schooljaar gestart met de sloop van het huidige gebouw van Aventurijn, waarna aansluitend in oktober de start van de nieuwbouw is gepland. In augustus 2024 wordt IKC West dan in gebruik genomen. Net als in het voorafgaande participatietraject worden ook hier de omwonenden regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken.

Scholennieuwbouwproject IKC West omvat vervangende nieuwbouw voor kindcentrum Aventurijn en IKC Klimboom, kinderopvang, buitenschoolse opvang (BSO) en een gymzaal met één zaaldeel voor bewegingsonderwijs (gymmen). Alle voorzieningen komen onder één dak. Betrokken schoolbesturen zijn KIEM (kindcentrum Aventurijn) en SAAM (IKC Klimboom).

Meer nieuws

 • Samen denken, samen doen - concept participatiebeleid

  28 feb 2024 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat het concept Participatiebeleid gemeente Maashorst met ingang van donderdag 29 februari 2024 gedurende zes weken, dus tot en met woensdag 10 april 2024, ter inzage ligt.

 • Politiekids officieel van start met beëdiging

  27 feb 2024 - Met het uitspreken van een officiële eed zijn 13 leerlingen van kindcentrum Aventurijn, Kindcentrum Speleon en Kindplein ‘t Centrum woensdagmiddag 21 februari in het bijzijn van familie officieel beëdigd als Politiekids.

 • Eerste editie van ‘Ontmoeting natuurgebied De Maashorst’ op 14 maart

  27 feb 2024 - Donderdagavond 14 maart vindt in Nistelrode de eerste editie plaats van een nieuwe, brede informatie- en participatiebijeenkomst: Ontmoeting natuurgebied De Maashorst.

 • Concept participatiebeleid gemeente Maashorst

  27 feb 2024 - Het concept Participatiebeleid van de gemeente Maashorst ligt met ingang van donderdag 29 februari 2024 gedurende zes weken, dus tot en met woensdag 10 april 2024, ter inzage.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?