Verhoging krediet nieuwbouw IKC West Uden

Geplaatst op woensdag 15 maart 2023

De gemeenteraad bespreekt het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 20 april 2023.
In IKC West worden onder meer IKC de Klimboom en kindcentrum Aventurijn samen gehuisvest. In 2019 is voor de bouw van IKC West al 6,5 miljoen beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Er kon niet meteen gebouwd worden, omdat eerst procedures moesten worden doorlopen. Bovendien werd een heel participatietraject doorlopen met gesprekken met omwonenden. Wethouder Gijs van Heeswijk (onderwijshuisvesting): “Het is een pittig prijskaartje maar de wijk krijgt er wel een fantastische voorziening voor terug. We investeren in de jeugd van Maashorst, dat mag geld kosten en een betere investering is er nauwelijks. IKC West wordt een energie-neutraal gebouw, waar het prettig verblijven en werken is voor leerlingen en medewerkers van de scholen en kinderopvang.”

Corona en Oekraïne

Er zijn een paar belangrijke oorzaken voor de gestegen kosten. Zo worden er sinds 2020 veel strengere eisen gesteld aan schoolgebouwen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en ventilatie. Als gevolg van de coronapandemie én de oorlog van Rusland tegen Oekraïne zijn de prijzen in de bouwsector enorm gestegen. Van Heeswijk: “Iedereen die op dit moment wil bouwen of aan het verbouwen is, weet dat bouwen in 2023 nu eenmaal veel meer kost dan in 2019. Alles is duurder geworden, en daar hebben wij ook mee te maken. We maken het hierdoor wel mogelijk dat twee schoolgebouwen (IKC de Klimboom en kindcentrum Aventurijn) die echt niet meer voldoen aan hedendaagse eisen, plaatsmaken voor één super mooi gebouw met bijbehorende kinderopvang en gymzaal, dat wél helemaal up-to-date is. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en een gezond binnenklimaat”

Woningbouw

Door het verplaatsen van IKC Klimboom naar IKC West komt op de huidige locatie van deze school aan de Leeuweriksweg ruimte voor woningbouw. “En ook dat hebben we hard nodig, want hier willen we 120 woningen bouwen voor verschillende doelgroepen”, aldus de wethouder.

Op korte termijn wordt de verlening van de vergunning voor de nieuwbouw verwacht. Na de zomervakantie wordt bij de start van het nieuwe schooljaar gestart met de sloop van het huidige gebouw van Aventurijn, waarna aansluitend in oktober de start van de nieuwbouw is gepland. In augustus 2024 wordt IKC West dan in gebruik genomen. Net als in het voorafgaande participatietraject worden ook hier de omwonenden regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken.

Scholennieuwbouwproject IKC West omvat vervangende nieuwbouw voor kindcentrum Aventurijn en IKC Klimboom, kinderopvang, buitenschoolse opvang (BSO) en een gymzaal met één zaaldeel voor bewegingsonderwijs (gymmen). Alle voorzieningen komen onder één dak. Betrokken schoolbesturen zijn KIEM (kindcentrum Aventurijn) en SAAM (IKC Klimboom).

Meer nieuws

 • Raadsvergadering 23 maart 2023

  22 mrt 2023 - Op donderdag 23 maart om 19.30 uur is de volgende raadsvergadering.

 • Wip zoveel mogelijk tegels en maak Maashorst groener

  22 mrt 2023 - Het jaarlijkse NK Tegelwippen is weer van start. Van 21 maart tot en met 31 oktober 2023 gaat Maashorst de strijd aan met een recordaantal van ruim 150 Nederlandse gemeenten om de Nederlandse tuinen klimaatbestendiger te maken en de biodiversiteit te bevorderen.

 • Voorgenomen verpachting Uden

  22 mrt 2023 - De Gemeente Maashorst heeft het voornemen om een gedeelte van het perceel landbouwgrond, kadastraal bekend gemeente Uden,

 • Landelijke compostdagen 25 maart en 1 april 2023

  22 mrt 2023 - Inwoners van Maashorst kunnen op zaterdag 25 maart en zaterdag 1 april 2023 tussen 9.00 en 14.00 eenmalig gratis 1 m3 compost ophalen bij Van Berkel Biomassa & Bodemproducten aan de Mariniersstraat 4 in Uden.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?