Kansen voor ontwikkelingen in buitengebied

Geplaatst op woensdag 22 maart 2023

Maashorst gaat zijn ruimtelijk beleid voor het buitengebied tussentijds op onderdelen aanpassen. Dat biedt kansen voor gewenste ontwikkelingen. Die kunnen nu vaak niet doorgaan omdat ze beperkt afwijken van het gemeentelijke beleid. Wethouder Franko van Lankvelt: “Met deze aanvulling op het bestaand beleid kunnen we inwoners met goede plannen voor het buitengebied toch soms vooruithelpen.”

De laatste jaren zijn meerdere ontwikkelingen in het buitengebied die niet passen binnen het bestaande beleid op pauze gezet. Een nieuwe omgevingsvisie en een nieuw omgevingsplan zijn in de maak. Maar de invoering van de Omgevingswet (2024) laat nog even op zich wachten. Maashorst wil in de tussentijd bekijken of er niet tóch mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld stoppende bedrijven in de agrarische sector die willen omschakelen naar andere bedrijfsvormen. Ook ontwikkelingen die nodig zijn voor energieproductie, klimaatmaatregelen, waterhuishouding en biodiversiteit vragen ruimte in het landelijk gebied. Verder spelen er zaken als leegstand, verrommeling en ondermijning. Daardoor komt de leefbaarheid in het buitengebied onder druk te staan. De regels van nu spelen niet altijd goed in op dit soort ontwikkelingen. Het tussentijds beleid gaat die mogelijkheid voor een deel wel bieden. Dit beleid is overigens niet nieuw en het maakt ook niet grote, nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Het biedt wel net wat meer mogelijkheden, als aanvulling op het al geldende beleid.

“Met dit tussentijdse, aanvullende beleid kunnen we onze inwoners voor een deel toch tegemoet komen in hun plannen”, zegt wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling). Hij legt uit: “Het beleid is nu aan de voorkant wat minder dichtgetimmerd. Dat geeft wat extra ruimte. Wel stellen we als voorwaarde dat plannen de kwaliteit van het buitengebied verbeteren of kwaliteit toevoegen.” Wethouder Jeroen van den Heuvel (Duurzaamheid, Omslag agrarische sector) is ook blij met het aanvullend beleid. “De regels soms wat minder strak hanteren biedt kansen voor bijvoorbeeld agrarische ondernemers die nieuwe verdienmodellen zoeken. Of voor de opwek van energie. Want ook daarin moeten we stappen kunnen zetten.” Franko van Lankvelt besluit: “Door maatwerk toe te passen, kunnen we in elk geval flexibeler inspelen op gewenste en gevraagde ontwikkelingen. En kunnen we inwoners met goede plannen toch vast vooruithelpen.” 

Meer nieuws

 • Op de plek van het dierenparkje in Volkel

  29 nov 2023 - Op de plek van het dierenparkje in Volkel kunnen 22 sociale huurwoningen voor senioren worden gebouwd. Het college van Maashorst heeft gisteren ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan.

 • Repelakker III in Zeeland: 200 woningen

  29 nov 2023 - Het college van burgemeester en wethouders van Maashorst heeft gisteren ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Repelakker III . Dat moet de bouw van 200 woningen in Zeeland mogelijk maken.

 • Akkerwinde III: 97 woningen voor dorp Schaijk

  29 nov 2023 - Het college van Maashorst heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Akkerwinde III in Schaijk. Dat maakt de bouw van 97 woningen mogelijk.

 • Dagbesteding Odiliapeel mag uitbreiden

  29 nov 2023 - Burgemeester en wethouders van Maashorst willen de uitbreiding van de dagbesteding aan de Oosterheidestraat in Odiliapeel toestaan.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?