Maashorst: grond verkopen voor nieuwe woonvormen

Geplaatst op donderdag 11 mei 2023

Maashorst wil de grond in kamer 4 van Park Maashorst in Uden gaan verkopen aan het collectief Living Lab Maashorst en het collectief Hof van Maashorst. De initiatiefnemers willen in dit deel van Park Maashorst woningen bouwen voor verschillende doelgroepen.

De voormalige gemeente Uden heeft in 2019 in kamer 4 van Park Maashorst al een stuk grond gereserveerd voor de ontwikkeling van nieuwe woonvormen. Het gaat om een terrein van ongeveer 4500 vierkante meter. Wie goede ideeën had voor nieuwe woonvormen, kon in 2021 meedoen aan een prijsvraag.

Living Lab was in 2021 de winnaar van die prijsvraag. Dit collectief van particuliere initiatiefnemers is gericht op een leven lang wonen en meergeneratiewoningen. Ze willen 19 woningen verdeeld over drie community’s bouwen, die naar behoefte eventueel uitgebouwd kunnen worden. Dit is een aangepast plan ten opzichte van het oorspronkelijke. Evengoed blijft Living Lab de winnaar. De nummers twee en drie van die prijsvraag hadden ook goede plannen. Zij hebben inmiddels samen met woningcorporatie Area hun krachten gebundeld in het plan Hof van Maashorst. Dat is een wooncollectief voor jong en oud, dat 40-45 woningen wil bouwen. Daarvan zijn er minimaal 20 sociale huurwoningen. Ook aan dit collectief wil Maashorst grond verkopen. Het gebied dat hiervoor beschikbaar kan worden gesteld is ongeveer 8100 vierkante meter groot.

Hoe die plannen er straks precies uit gaan zien is nog niet bekend. “Vanuit de gemeente hebben we de kaders gegeven waarbinnen de uitwerking moet plaatsvinden. Naast uiteraard de nog steeds geldende uitgangspunten uit de prijsvraag nieuwe woonvormen”, zegt wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen). Hij is enthousiast over de plannen. “De initiatieven sluiten naadloos aan bij onze Woonvisie. We willen namelijk graag nieuwe woonvormen realiseren. Zeker ook voor jongeren en ouderen. Met het initiatief Hof van Maashorst vullen we meteen een belangrijk deel van onze sociale huuropgave in kamer 4 in. En het is natuurlijk heel mooi om te zien dat de plannen tot stand zijn gekomen op initiatief van particuliere inwoners en in samenwerking en partnerschappen.”

Door de invulling van kamer 4 met Living lab Maashorst en Hof van Maashorst is nu ook het uitgeefbare deel voor projectbouw bekend. Deze collectieven landen in het zuidelijk deel, aan de kant van de Rondweg. Voor projectbouw blijft het noordelijk deel van het plangebied over, tegen de kamers 2 en 3 aan. De marktuitvraag voor projectbouw start naar verwachting in het derde kwartaal van 2023.

Het voornemen tot grondverkoop is inmiddels gepubliceerd. Maashorst verwacht over drie weken intentieverklaringen te tekenen met beide initiatiefnemers. Daarna kunnen de plannen voor de nieuwe woonvormen dan toch echt hun vorm krijgen.

Meer nieuws

  • Militaire oefening 19 t/m 23 juni 2023

    2 jun 2023 - Van 19 t/m 23 juni 2023 houdt de Koninklijke Landmacht een oefening binnen onze gemeente.

  • 14 Juni fietsbeugels rond Markt niet beschikbaar!

    2 jun 2023 - Woensdagavond 14 juni organiseert de Tros het Muziekfeest op het plein op de Markt in Uden. De Markt wordt die dag ingericht als evenemententerrein. Als gevolg zijn de fietsbeugels rond de Markt de gehele dag (tijdens de opbouw én tijdens het feest) niet te gebruiken.

  • Industrielaan gefaseerd afgesloten 1 juni t/m 28 juli

    1 jun 2023 - Donderdag 1 juni is aannemer Hurkmans gestart met de geplande werkzaamheden aan de Industrielaan tussen de Rondweg en de Lippstadtsingel/N264.

  • Oproep: geef jouw mening over de dienstverlening

    1 jun 2023 - Vanaf 1 januari 2022 zijn we gemeente Maashorst. We willen graag weten hoe onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen de dienstverlening van onze gemeente ervaren.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?