Maashorst investeert in Uniek Sporten

Geplaatst op maandag 22 mei 2023

Sport en bewegen dragen bij aan gezonde en vitale inwoners. Daarom investeert de gemeente Maashorst ook in sporten voor mensen met een beperking (Uniek Sporten). Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Sport Service Noord-Brabant (SSNB). Met gemeenten in de regio werkt Maashorst samen om een zo groot mogelijk aanbod voor Uniek Sporten te behouden en nieuw aanbod mogelijk te maken, bijvoorbeeld in het regionale steunpunt Uniek Sporten.

Sporten en bewegen hebben positieve effecten op de mentale, fysieke en sociale gezondheid van inwoners. Het draagt bij aan sociale contacten en maatschappelijke participatie, verkleint de kans op ziektes en bevordert de kwaliteit van leven. Dit geldt zeker voor mensen met een beperking in de breedste zin van het woord, waardoor ze niet zomaar aan regulier sportaanbod kunnen deelnemen. Deze doelgroep blijft wat sporten en bewegen betreft achter. In Maashorst gaat het naar schatting om zo’n 7.000 mensen. 

Veel mensen in deze groep vinden het belangrijk om te sporten of bewegen, maar lopen daarbij wel tegen wat belemmeringen aan. Een daarvan is het vinden van goed aanbod. Die probeert Maashorst zo veel mogelijk weg te nemen. Daarvoor is bijvoorbeeld het regionale steunpunt Uniek Sporten een goed startpunt. Op www.unieksporten.nl (Deze link gaat naar een andere website) staat waar mensen met een beperking allemaal kunnen sporten.

Passend aanbod 

Wethouder Harold van den Broek (Sport): “Als gemeente stimuleren we het (blijven) sporten en bewegen van inwoners met een beperking. Dit doen we op meerdere manieren. Onder meer met het regionale steunpunt Uniek Sporten en de inzet van een buurtsportcoach sociaal domein, die inwoners uit de doelgroep stimuleert en begeleidt. Samen zoeken we naar een passend aanbod. Hiermee werken we aan positieve gezondheid van onze inwoners.” Daarbij is het uitgangspunt dat iedereen mee moet kunnen doen. Sport en beweging worden niet alleen ingezet als een doel, maar ook als middel. Zo kunnen ook andere doelstellingen behaald worden, zoals het tegengaan van eenzaamheid.

Door te investeren in de samenwerking met het regionale steunpunt Uniek Sporten heeft de gemeente geborgd dat het werk van de “Stichting Sport en Recreatie voor Bijzondere Doelgroepen” voort wordt gezet. Deze stichting is begin dit jaar opgeheven. Voor Maashorst is Anne van Melis buurtsportcoach inclusief sporten en bewegen. Zij is te bereiken via a.v.melis@ssnb.nl.

Ondertekenen overeenkomst Uniek SportenFotobijschrift: Anne van Melis van SSNB en wethouder Harold van den Broek (Sport) ondertekenen de overeenkomst Uniek Sporten tijdens de training van het G-team van Udi’19. Foto Marc van Zuylen.

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?