Omklap N605 Volkel: stappen gezet en hogere kosten

Geplaatst op woensdag 31 mei 2023

In de aanloop naar de omklap van de N605 bij Volkel zijn weer enkele stappen gezet. Er is een inspiratieboek opgeleverd en de gemeente Maashorst werkt aan een ruimtelijk perspectief. Ook zijn de kosten opnieuw geïndexeerd. Door inflatie en kostenstijging, en de herinrichting van de kruising Industrielaan-N264 is 4,5 miljoen euro extra nodig.

De N605 loopt nu door Volkel via de Brabantstraat, Leeuwstraat en Nieuwe Udenseweg. Uit de omgevingsstudie N605 Volkel is naar voren gekomen dat de weg het beste kan worden verlegd naar een route iets ten noordwesten van de Zeelandsedijk in Volkel. De omgevingsstudie was eerder al afgerond. Daarin is onderzocht wat de mogelijkheden en effecten zijn van de verplaatsing van deze provinciale weg. inmiddels zijn weer enkele nieuwe stappen gezet.

Over het voorgestelde tracé is een inspiratieboek gemaakt. Daarin is beschreven hoe bepaalde knelpunten in het nieuwe tracé kunnen worden aangepakt. Denk daarbij aan aansluitingen van wegen en oversteeklocaties. De klankbordgroep heeft meegekeken of de inhoud van het inspiratieboek nog paste bij de uitgangspunten van het oorspronkelijke plan. De reacties en opmerkingen van de klankbordgroep zijn verwerkt in de eindversie van het inspiratieboek. Verder werkt de gemeente nu aan het zogeheten ruimtelijk perspectief. Daarin wordt de samenhang met de verdere ruimtelijke ontwikkeling van Volkel beschreven en ook geborgd. Verder moet een ingenieursbureau nu de voorgestelde omklap verder gaan uitwerken. De provincie bereidt de aanbesteding daarvan voor.

De gemeente Maashorst en de provincie delen de kosten van de omklap. Die waren in 2020 geraamd op 9 miljoen euro elk. De provincie heeft nu de kosten van de omklap opnieuw geïndexeerd. Ook is de herinrichting van de rotonde N264/Industrielaan toegevoegd aan de omklap. Deze zat oorspronkelijk in het project herinrichting N264 maar is ‘on hold’ gezet vanwege de omklap. De kosten hiervan waren geraamd op 2,3 miljoen euro. De totale kosten voor de gemeente en de provincie elk worden nu vanwege de inflatie en stijgende materiaalkosten, en de herinrichting Industrielaan/N264, geraamd op 13,5 miljoen euro.

De raad besluit in november of dit bedrag wordt opgenomen in de begroting. De uitvoering van de omklap van de N605 Volkel staat naar verwachting in 2026-2027 op de agenda.

Het inspiratieboek en ook andere informatie over het project staat op www.gemeentemaashorst.nl/N605.

Meer nieuws

 • Vele regen vertraagt groenonderhoud

  10 jun 2024 - Er is de afgelopen maanden veel regen gevallen. We kunnen het groenonderhoud om die reden niet overal uitvoeren zoals gebruikelijk.

 • Informatieavond Omklap N605 Volkel

  7 jun 2024 - Maashorst en provincie Noord-Brabant werken samen aan de Omklap N605 Volkel. Het ontwerp krijgt steeds meer vorm. Tijdens een inloopavond op maandag 17 juni 2024 kun je de tekeningen zien en geven we uitleg over de plannen.

 • Bereikbaarheid in de regio

  7 jun 2024 - Een goede bereikbaarheid in onze regio is belangrijk. Daarom willen we graag weten welk vervoer onze inwoners gebruiken en welke problemen ze daarbij mogelijk tegenkomen. Ook horen we graag jouw wensen en ideeën. Vul jij de vragenlijst in?

 • De mobiele milieustraat is onderweg

  7 jun 2024 - Lever je klein grof huishoudelijk afval gratis in en help mee afval scheiden. We maken het je graag makkelijk.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?