Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent. Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Samenwerking in natuurgebied De Maashorst krijgt nieuwe vorm

Geplaatst op woensdag 31 mei 2023

In natuurgebied De Maashorst werken de gemeenten Bernheze, Maashorst en Oss samen met Staatsbosbeheer en waterschap Aa en Maas aan de ontwikkeling en het beheer van het gebied. Zij doen gezamenlijk wat samen moet en pakken zaken zelfstandig op waar dat kan.

Maatwerk in deelgebieden

Na het opheffen van de beheerstichting in 2021, is afgesproken dat gemeente Maashorst het voortouw neemt in het realiseren van de gezamenlijke ambities en daar de nodige ‘handjes’ voor levert. Met de andere gemeentes zijn daarvoor toen tijdelijke dienstverleningsovereenkomsten afgesloten. Gemeente Bernheze en gemeente Maashorst blijven op dezelfde manier samenwerken. De gemeente Oss gaf aan meer in te willen zetten op eigen projecten.

Wethouder Dolf Warris van gemeente Oss: “We leggen specifieke accenten In deelgebieden als De Hooge Vorssel in Bernheze en Herperduin in Oss. Het past Oss goed om daarvoor meer zelf aan de lat te staan. Zo dragen we op onze eigen manier bij aan de realisatie van de gezamenlijke doelstellingen.”

Samen aan de slag

De samenwerking richt zich de komende jaren op onderwerpen die belangrijk zijn om samen aan te pakken. Denk hierbij aan de droogtebestrijding, de agrarische transitie en recreatie & toerisme. De partijen stellen ook samen een Gebiedsvisie op; hoe gaat de verdere ontwikkeling van de Maashorst eruitzien, waar werken we naartoe?

Wethouder Jeroen van den Heuvel van gemeente Maashorst: “We hebben gezamenlijke doelstellingen en ambities voor 2050. De intentie om De Maashorst als één aaneengesloten natuurgebied te beschouwen, blijft daarbij onverminderd overeind.”

Wethouder Rien Wijdeven van gemeente Bernheze vult aan: “We stemmen daarom ook samen af hoe we die als partners, samen met betrokken stakeholders, het beste kunnen realiseren. Denk hierbij aan het versterken van kwaliteit van de natuur, het creëren van nieuwe recreatieve toegangen, het optimaliseren van recreatieve routes en het tegengaan van de verdroging.”

De uitgangspunten voor het beheer en onderhoud van het natuurgebied staan in een gezamenlijk Inrichtings- en beheerplan. De vaststelling van de Gebiedsvisie en het Inrichtings- en beheerplan is gepland voor eind 2023. De partijen ontwikkelen daarnaast één gezamenlijke website, waar informatie over het natuurgebied te vinden is. Verder is er voor De Maashorst één calamiteitenplan en één centraal meldpunt.

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?