Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent. Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Toch aanbod voor kleinere ondernemers op Reek-Zuid

Geplaatst op woensdag 31 mei 2023

De plannen voor de bouw van 25 ondernemerswoningen en 4 gewone woningen op Reek-Zuid gaan niet door. De ontwikkelaar heeft zich teruggetrokken. Maashorst verwacht dat op basis van het bestaande bestemmingplan op deze plek nog wel ruimte is voor zo’n zes woonwerkkavels. Daarnaast ziet Maashorst graag de vier woonhuizen toch gebouwd worden. Dit komt nog bovenop het bestaande aanbod op Reek-Zuid. Daar staan ook nog enkele relatief kleine woonwerkkavels in de verkoop.

In het ontwerpbestemmingsplan Reek-Zuid, dat vorig jaar is vastgesteld, was voorzien in de bouw van 25 ondernemerswoningen en vier gewone huizen. De ontwikkelaar heeft echter uiteindelijk aangegeven als gevolg van de veranderde marktomstandigheden niet aan de voorwaarden van Maashorst te kunnen voldoen. Dat zijn overigens algemene voorwaarden, die ook gelden voor andere partijen die plannen binnen Maashorst willen ontwikkelen.

Maashorst wil de bouw van de ondernemerswoningen nu uit het bestemmingplan halen. De marktomstandigheden zijn inmiddels namelijk veranderd. Daarnaast is het voor veel kleine ondernemers lastiger geworden om deze woningen te kunnen financieren. Voor dit gebied blijft daardoor het bestaande bestemmingsplan gelden. Dat voorziet in de bouw van traditionele woonwerkkavels tussen de 775 en 1775 vierkante meter. Maashorst gaat de raad echter wel voorstellen om in het bestemmingplan toch de vier geplande woonhuizen op te nemen. Wethouder Franko van Lankvelt: “Die woningen kunnen bijvoorbeeld worden aangeboden aan een marktpartij die ze vervolgens aan starters, startende ondernemers en/of zzp’ers verkoopt.” Deze richting is ook besproken met de stichting Dorpsontwikkeling Reek.

De gemeenteraad besluit op 6 juli over de aanpassing van het bestemmingsplan.

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?