Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent. Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Verlengde Noordlaan Odiliapeel aansluiten op N264

Geplaatst op woensdag 31 mei 2023

Het college van B en W van Maashorst heeft vandaag besloten het bestemmingsplan Verlengde Noordlaan Odiliapeel ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Het bestemmingsplan voorziet in de verlenging van de Noordlaan tot aan de N264. Daarmee verbetert de verkeersveiligheid op de N264. Ook zal er minder vrachtverkeer op de Rogstraat en de Rode Eiklaan en in de kern van Odiliapeel komen.

De wens om de verkeersstructuur op de Rogstraat en de Rode Eiklaan te verbeteren lag er langer. Met de in dit bestemmingsplan beoogde verkeersontsluiting wordt verkeershinder in het gebied veel minder en verbetert de verkeersveiligheid. Ook in de kern van Odiliapeel zal minder vrachtverkeer komen. Tegelijkertijd verbetert de bereikbaarheid van het bedrijf Peka Kroef. De (toekomstige) ontwikkelingen van dit bedrijf vormen mede aanleiding voor de verlenging van de Noordlaan met een ontsluiting op de N264.

De periode tussen het vaststellen van het ontwerpbestemmingplan en het definitieve bestemmingplan is ongebruikelijk lang. Dat heeft verschillende oorzaken. De aankoop van gronden bijvoorbeeld, en de discussie rond stikstof. En er is veelvuldig gesproken met de indieners van zienswijzen. Ook zaten er dassen en steenmarters in het gebied. Daarvoor moesten aanpassingen binnen hun leefgebied worden gedaan. Die bleken in augustus vorig jaar voldoende te zijn. Maar door alle vertraging moesten de verkeers- en geluidsonderzoeken die de basis vormen voor de onderbouwing van het bestemmingsplan weer worden geactualiseerd.

Wethouder Franko van Lankvelt is verheugd dat het bestemmingsplan nu dan toch door de raad kan worden vastgesteld. “We kunnen daarna concrete stappen gaan zetten, en gaan werken aan een betere verkeersveiligheid en een betere verkeersdoorstroming in dit deel van het buitengebied en de kern van Odiliapeel.”

De gemeenteraad beslist op 6 juli over het bestemmingsplan.

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?