Van der Valk Hotel in Uden wordt tijdelijk opvanglocatie asielzoekers

Geplaatst op vrijdag 7 juli 2023

Het college van B en W van gemeente Maashorst stemt in met het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om tijdelijk asielzoekers op te mogen vangen in het Van der Valk Hotel in Uden. Het gaat om de opvang van maximaal 300 asielzoekers voor een periode van maximaal 3 jaar. Het COA wil de opvang per 1 oktober 2023 beginnen.

Burgemeester Rianne Donders: “De nood bij het COA is nog steeds hoog: er zijn tienduizenden nieuwe plekken nodig voor de opvang van mensen die gevlucht zijn voor oorlog en vervolging. Daarom zijn er per veiligheidsregio afspraken gemaakt: elke gemeente neemt een deel van de benodigde opvang voor haar rekening. Ook in Maashorst nemen we onze verantwoordelijkheid.”

Humane opvang

De gemeente was al op zoek naar een geschikte locatie, dus het verzoek van het COA kwam op een goed moment. Het voordeel van het hotel is dat er al allerlei voorzieningen aanwezig zijn, aldus de burgemeester. “Er kan dus op relatief korte termijn een relatief grote groep asielzoekers terecht. Bovendien voldoet de locatie aan onze uitgangspunten. We willen namelijk dat bewoners fatsoenlijk gehuisvest worden, met voldoende privacy, ruimte voor dagbesteding en ontspanning, en op redelijke afstand van voorzieningen zoals onderwijs en winkels.” Het hotel en het terrein eromheen moeten daarvoor nog wel enigszins worden aangepast. De komende maanden wordt de opvang verder voorbereid. Het hotel blijft gedurende die voorbereidingen gewoon geopend als hotel en vergaderlocatie.

Na 3 jaar weer hotel

De gemeente en het Van der Valk Hotel Uden-Veghel benadrukken allebei wel dat de opvang maximaal 3 jaren gaat duren. Daarna wordt het hotel weer gewoon hotel. Donders: “We hebben als gemeente immers ook een forse ambitie op het gebied van recreatie en een mooi hotel bij onze noordelijke entree is een mooi visitekaartje.” Het Van der Valkconcern wil de tijdelijke functieverandering gebruiken om een renovatie voor te bereiden en te onderzoeken of uitbreiding mogelijk is.

Omwonenden

De gemeente heeft vandaag eerst de bewoners van de direct aangrenzende percelen per brief geïnformeerd en uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Eventuele vragen en zorgen kunnen dan worden gedeeld, zodat die kunnen worden meegenomen bij de verdere voorbereidingen. Ook de inwoners in een straal van ongeveer een kilometer rond het hotel hebben een brief ontvangen.

Meer informatie

Op de website van de gemeente is een pagina ingericht over de ‘Opvanglocatie Maashorst’ (zoals het Van der Valk Hotel gedurende de opvang zal heten). Hier zijn ook de antwoorden op veelgestelde vragen te vinden.

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?