Maashorst pakt bouwaanvragen selectiever op

Geplaatst op vrijdag 14 juli 2023

Maashorst werkt hard aan het in gang zetten en realiseren van woningbouw- en andere ruimtelijke projecten. Er zijn echter meer plannen dan de gemeente in verband met personele capaciteit op korte termijn goed kan afhandelen. Wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen): “We moeten daarom prioriteren. Lopende initiatieven gaan overigens in principe gewoon door. Daarnaast gaan we in de aanloop naar de Omgevingswet werkprocessen anders inrichten. Daardoor krijgt de beoordeling van nieuwe initiatieven een kortere doorlooptijd.”

Bij het prioriteren van woningbouwprojecten kijkt Maashorst naar de kwaliteit en kwantiteit van de plannen in brede zin. Daarom gaat de gemeente in aanvulling op het programma Versnelling woningbouw voorrang geven aan projecten aan de hand van de geschiktheid van de locatie, de invulling van het plan (woningtypen, prijsklasse), de snelheid waarmee kan worden gestart en andere randvoorwaarden.

Daarnaast is de personele capaciteit een belangrijk vertrekpunt. Wethouder Van Lankvelt: “We moeten het doen met de beschikbare, vastgestelde formatie. Op basis daarvan bepalen we aan welke projecten en/of zaken we werken. Wanneer woningbouwprojecten tot een afronding komen, ontstaat ruimte om nieuwe initiatieven op te pakken. En daarvoor is een volgorde nodig in prioritering.” Maashorst rondt daarom eerst lopende projecten af voordat nieuwe woningbouwinitiatieven worden opgepakt.

Daarnaast gaat Maashorst de processen rond ruimtelijke verzoeken anders inrichten en verbeteren, in de geest van de Omgevingswet. De wethouder legt uit: “Alle initiatieven komen voortaan bij een zogeheten Intaketafel. Die geeft binnen vier weken een advies op inhoud en prioritering.” Krijgt het initiatief prioriteit en is het advies positief, dan gaat de gemeente in gesprek met de initiatiefnemer over het te doorlopen proces. Vervolgens beoordeelt de gemeente of een initiatief haalbaar en wenselijk is. Tot slot volgt een advies waarmee de initiatiefnemer zijn aanvraag omgevingsvergunning kan opstellen en indienen. Is de aanvraag compleet en van voldoende kwaliteit? Dan kan de afhandeling na het indienen van de aanvraag, zoals de Omgevingswet straks ook voorschrijft, binnen acht weken gebeuren.

Om de doelstellingen uit het bestuursakkoord te halen, gaat Maashorst met voorrang de personele capaciteit inzetten op woningbouwprojecten die substantiële aantallen woningen op korte termijn kunnen realiseren. Andere woningbouwprojecten die al vergevorderd zijn in de planfase lopen door. Onder die plannen liggen immers al overeenkomsten, of er zijn (politieke) toezeggingen gedaan. Ze voldoen tevens aan de criteria van het programma Versnelling woningbouw en de Woondeal – en zijn daarmee goed verdeeld over de gemeente. Wethouder Van Lankvelt: “De prioritering geeft straks duidelijkheid aan externe partijen, bestuurlijk-politiek betrokkenen en de ambtelijke organisatie. Iedereen weet wanneer aan welke ruimtelijke ontwikkelingen wordt gewerkt. Zo kunnen we sneller bouwen naar de woningbehoefte in onze kernen.” 

Meer nieuws

 • Vele regen vertraagt groenonderhoud

  10 jun 2024 - Er is de afgelopen maanden veel regen gevallen. We kunnen het groenonderhoud om die reden niet overal uitvoeren zoals gebruikelijk.

 • Informatieavond Omklap N605 Volkel

  7 jun 2024 - Maashorst en provincie Noord-Brabant werken samen aan de Omklap N605 Volkel. Het ontwerp krijgt steeds meer vorm. Tijdens een inloopavond op maandag 17 juni 2024 kun je de tekeningen zien en geven we uitleg over de plannen.

 • Bereikbaarheid in de regio

  7 jun 2024 - Een goede bereikbaarheid in onze regio is belangrijk. Daarom willen we graag weten welk vervoer onze inwoners gebruiken en welke problemen ze daarbij mogelijk tegenkomen. Ook horen we graag jouw wensen en ideeën. Vul jij de vragenlijst in?

 • De mobiele milieustraat is onderweg

  7 jun 2024 - Lever je klein grof huishoudelijk afval gratis in en help mee afval scheiden. We maken het je graag makkelijk.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?