Subsidie voor Maashorst Academy

Geplaatst op vrijdag 14 juli 2023

Het college van B en W van gemeente Maashorst gaat de Stichting Maashorst Academy subsidiëren. In principe voor drie jaar, zolang de doelen jaarlijks worden behaald. Na drie jaar is het de bedoeling dat de stichting het zonder subsidie redt.

Stichting Maashorst Academy is in 2021 ontstaan vanuit de behoefte onder MKB-bedrijven om medewerkers, zij-instromers en nieuw talent via een leer- en opleidingsaanbod te kunnen laten groeien. De afgelopen jaren heeft Maashorst Academy al verschillende trainingen georganiseerd voor medewerkers van aangesloten bedrijven. Om de Academy verder te ontwikkelen, is echter een investering nodig. Hiervoor vraagt de stichting (tijdelijk) een bijdrage van de gemeente. Deze wil de gemeente graag verlenen in de vorm van een tijdelijke subsidie, te beginnen met €49.500 in 2023 en toewerkend naar €19.500 in 2025.

Sluit je aan

Wethouder Gijs van Heeswijk: “Stichting Eigen Wijzer Maashorst, die dit voorjaar is gestopt, had deels dezelfde doelen als de Maashorst Academy. Met deze ondersteuning geven we een mooi vervolg aan die doelen en dat strookt weer met onze ambities uit ons bestuursakkoord. We willen een krachtig MKB, dat zoveel mogelijk gezamenlijk optrekt, bijvoorbeeld bij het organiseren van hybride leren. De initiatiefnemers zijn zelf ondernemers en hebben goede contacten met veel bedrijven in Maashorst. Ze hebben eigen middelen gestoken in de stichting. Hun plan ziet er goed uit, en na drie jaar beogen ze zonder subsidie verder te kunnen. Ik doe hierbij dan ook graag meteen de oproep aan ondernemers in Maashorst om zich aan te sluiten.”

Talent behouden

Rob Jansen, directeur van Chain Logistics en voorzitter van de Maashorst Academy, is blij met de subsidie. “Wij gaan actief op zoek naar gelijkgezinde bedrijven die samen willen investeren in leren en ontwikkelen. Zo kunnen we samen de juiste kennis ontwikkelen en zorgen dat bedrijven in onze gemeente beschikken over de vaardigheden en talenten voor de toekomst. Ons uiteindelijke doel is om talenten te behouden voor onze gemeente, hen te helpen om zich verder te ontwikkelen en daarmee te zorgen voor economisch perspectief voor alle bedrijven in onze gemeente. Dat doen we door te leren van en met elkaar, afgestemd op de behoeften in de praktijk en in samenwerking met het onderwijs. Zo zorgen we dat hybride leren een vast onderdeel wordt van het werken en dat medewerkers worden gestimuleerd om te investeren in hun eigen ontwikkeling. Daarnaast stellen we leerfaciliteiten beschikbaar voor eenieder die gemotiveerd is, ongeacht afkomst en verleden.”

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?