Bekendmaking verwijderen voertuigwrak Oostwijk

Geplaatst op vrijdag 25 augustus 2023

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst maakt het volgende bekend:

Aan het adres Oostwijk 11 te Uden is een voertuigwrak, te weten een blauwe Volkswagen Sharan met een Belgische export kentekenplaat XA-23-BKT op een voor het publiek toegankelijke parkeerplaats geplaatst. Deze stond voorheen aan de Vluchtoord ter hoogte van nummer 38 te Uden.

Dit is in strijd met het bepaalde in artikel 9:4 van de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Maashorst.

De eigenaar van bovengenoemd voertuig kan niet worden achterhaald. Gelet op bovengenoemd artikel wordt de eigenaar of houder van dit voertuig opgeroepen dit uiterlijk op 28 augustus 2023 te (laten) verwijderen. Als het voertuig niet op of vóór 28 augustus 2023 is verwijderd, zal op grond van artikel 125 Gemeentewet en artikel 5:21 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht worden overgegaan tot het toepassen van bestuursdwang. Dit houdt in dat de gemeente het voertuig zal verwijderen.

Na verwijdering wordt het voertuig opgeslagen bij Autobedrijf Van Dongen B.V. aan de Langenboomseweg 97 in Zeeland, telefoonnummer 0486 - 451 604 en pas aan een eventuele rechthebbende worden teruggegeven indien deze de kosten van bestuursdwang voldoet.

Op grond van artikel 5:30 van de Algemene wet bestuursrecht kan het voertuig worden verkocht wanneer de rechthebbende of houder zich niet meldt binnen een termijn van 13 weken na de opslag. De termijn van dertien weken geldt niet als er een duidelijke onevenredigheid bestaat tussen de geringe waarde van het voertuig en de kosten van bestuursdwang. Er kan dan eerder tot verkoop worden overgegaan. Mocht verkoop niet mogelijk blijken, dan kan het voertuig zo nodig worden vernietigd.

De belanghebbende die het met dit voornemen niet eens is, kan binnen 6 weken na 28 augustus zijn of haar zienswijzen bekend maken bij de gemeente Maashorst, afdeling Veiligheid via het telefoonnummer 0413 - 28 19 11. Een schriftelijke reactie kunt u sturen naar Gemeente Maashorst, Markt 145 Postbus 83, 5400 AB UDEN of info@gemeentemaashorst.nl onder vermelding van zaaknummer 51788-2022.

De burgemeester van de gemeente Maashorst

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?