Maashorst investeert met cultuur in levendige kernen

Geplaatst op woensdag 30 augustus 2023

Met het nieuwe cultuurbeleid dat door het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, investeert Maashorst de komende jaren extra in cultuur. Dat gebeurt onder meer door het aanstellen van een cultuurcoach die de diverse organisaties binnen én buiten het culturele veld aan elkaar gaat verbinden en het behouden van aandacht voor cultuureducatie. Maar ook worden culturele verenigingen en cultuurmakers ondersteund met subsidies en een stimuleringsbudget om lokale culturele activiteiten op weg te helpen.

“We zijn er trots op dat we een gemeente zijn met een rijk cultureel leven door én voor onze inwoners”, aldus wethouder Harold van den Broek (Cultuur). “In Maashorst zijn veel organisaties, verenigingen en inwoners die op diverse manieren actief zijn op het gebied van kunst en cultuur. Dit is van grote waarde voor de lokale samenleving.”

Lokale initiatieven

Het nieuwe stimuleringsbudget is bedoeld om lokale cultuurdeelname en -profilering te versterken. Met dit budget kunnen lokale activiteiten op weg worden geholpen met een kleine financiële bijdrage. Dat gebeurt op een snelle, laagdrempelige manier. De nieuwe subsidieregelingen zijn bestemd voor lokale culturele amateurorganisaties, zoals koren, theatergezelschappen en muziekverenigingen. Zij vervullen een belangrijke rol in de kernen. Niet alleen op cultureel vlak, maar vooral ook in het samenzijn (sociaal contact), mentale ontwikkeling/gezondheid en het uitdragen van lokale tradities en eigenheid van een dorp. De cultuurcoach moet gaan zorgen voor meer samenwerking en het verder brengen van culturele en creatieve initiatieven in Maashorst.

Levendige kernen

Wethouder Van den Broek: “We willen als gemeente een klimaat scheppen dat kunst en cultuur ondersteunt en stimuleert en zo bijdraagt aan levendige en vitale kernen. Zo leveren we ook een bijdrage aan doelen als het bevorderen van goede gezondheid en welzijn, het bieden van kwalitatief onderwijs en het terugdringen van kansenongelijkheid en armoede. Cultuur is iets van ons allemaal. Ik verheug me erop de komende jaren verder te werken aan een rijk cultureel leven in Maashorst.”

Meer nieuws

 • Groene kwaliteitsimpuls voor Udense flatwijk

  17 mei 2024 - Het college van Maashorst wil een groenreserve van 290.000 euro herbestemmen voor de vergroening van de omgeving rond de 9 flats aan de Willem-Alexanderhof en Beatrixhof in Uden. Met dat geld is niet alleen een mooie groene kwaliteitsslag te maken. Ook de toegankelijkheid en sociale veiligheid verbeteren daarmee sterk.

 • Onderzoek naar huismus, zwaluw en vleermuis

  17 mei 2024 - De gemeente Maashorst doet onderzoek naar de huismus en vleermuis. Daarvoor fietsen veldonderzoekers tot 1 oktober 2024 overdag, ’s avonds en ’s nachts door wijken in de gemeente. Het onderzoek vindt plaats om het isoleren van gebouwen met een laag energielabel (C t/m G) in de toekomst makkelijker te maken voor inwoners.

 • Stempas voor Europese Parlementsverkiezing

  14 mei 2024 - Met je stempas breng je jouw stem uit tijdens de Europese Parlementsverkiezing op donderdag 6 juni 2024.

 • Langere wachttijden in 2024 voor afspraken

  14 mei 2024 - In 2024 verlopen veel Nederlandse identiteitskaarten en paspoorten. Veel inwoners vragen daarom een nieuw paspoort of nieuwe identiteitskaart aan. Hierdoor wordt het drukker dan normaal.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?