Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent. Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Maashorst zet vol in op positieve gezondheid ouderen

Geplaatst op woensdag 30 augustus 2023

Het beleidsprogramma ‘Gezond en gelukkig oud in Maashorst’ zet in op zaken als preventie en positieve gezondheid, informatievoorziening en bewustwording. Dat gebeurt wijkgericht en dicht bij inwoners. Daarbij is aandacht voor de diversiteit van oudere inwoners, en wordt fors ingezet op samenwerking met alle partners. Dat staat in het beleidsprogramma dat het college voorlegt aan de gemeenteraad in september.

Mensen worden steeds ouder. Wethouder Ramona Sour: “Hoewel ouderdom vaak niet zonder gebreken komt, is het belangrijk dat de inwoners van Maashorst zoveel mogelijk gezond en gelukkig ouder worden. Dat gaat niet vanzelf. Gezond eten, voldoende bewegen, deelnemen aan sociale activiteiten dragen hier allemaal aan bij. Dit gaan we dan ook zo veel mogelijk stimuleren. Het is belangrijk dat senioren tijdig nadenken over, en zich voorbereiden op het ouder worden.”

Vergrijzing

Door de geboortegolf na de Tweede Wereldoorlog wordt de groep senioren in verhouding steeds groter. De vergrijzing van inwoners in combinatie met het langer thuis wonen vraagt om extra aandacht voor deze groep. Ontwikkelingen als de grote toename van het aantal kwetsbare senioren, gewijzigd rijksbeleid en krapte op de arbeidsmarkt zorgen ervoor dat een verandering nodig is, zodat de zorg toegankelijk en betaalbaar blijft voor de meest kwetsbaren.

Het beleidsprogramma gaat uit van drie ambities:

  • Meedoen en leef-plezier: meedoen aan sociale, culturele en/of sportieve activiteiten maar ook gewoon buren van elkaar zijn, geeft kleur en karakter aan onze samenleving. Het is belangrijk dat senioren kunnen blijven meedoen met activiteiten die voor hen belangrijk zijn. ‘Meedoen’ vergroot namelijk het levensplezier, maakt fitter, zorgt voor contact, vermindert eenzaamheidsgevoelens en heeft zelfs een remmende werking op ziektes zoals dementie. Daarnaast zorgt ontmoeting voor het vroegtijdig signaleren van eventuele problemen, wat zorgt voor het voorkomen van een groter beroep op zorg.
  • Gezond en veerkrachtig: Ouder worden gaat gepaard met een toename van beperkingen. Om dit zo lang mogelijk uit te stellen is het belangrijk om een gezonde leefstijl te hebben. Daarom is er aandacht voor zaken als een goed sport- en beweegaanbod, valpreventie en goede ondersteuning van mantelzorgers.
  • Prettig wonen in de wijk: De meeste senioren blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen huis en vertrouwde buurt wonen. Het is daarom belangrijk op tijd na te denken en zelf voorbereidingen te treffen. Door de woning tijdig aan te passen of te verhuizen, kan veel ongemak worden voorkomen. Ook een seniorvriendelijke inrichting van de woonomgeving is belangrijk om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Wethouder Sour: “Vanwege alle ontwikkelingen moeten we zaken anders aan gaan pakken. Daarbij hebben we iedereen nodig: van buurman/buurvrouw tot huisarts of medisch specialist, en van vrijwilliger tot woningbouwcorporatie. We moeten deze uitdaging samen aangaan.”

Als de gemeenteraad instemt met het plan, wordt in de komende maanden het plan samen met senioren en alle betrokken partners uitgewerkt tot een uitvoeringsplan met concrete maatregelen

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?