Profielschets nieuwe burgemeester aangeboden aan Commissaris van de Koning Ina Adema

Geplaatst op vrijdag 1 september 2023

Donderdagavond 31 augustus presenteerde de gemeenteraad van de gemeente Maashorst de profielschets die is opgesteld voor de werving van een nieuwe burgemeester. Daarin staat beschreven aan welke voorwaarden de nog te werven burgemeester moet voldoen. Commissaris van de Koning Ina Adema nam de profielschets in ontvangst en gaat de vacature nu formeel openstellen.

De afgelopen weken stelde een vertrouwenscommissie (samengesteld uit vertegenwoordigers van de 11 partijen die in de gemeenteraad zitten) een concept-profielschets op. De schets is een beschrijving van de voorwaarden waaraan een nieuwe burgemeester voor de gemeente Maashorst moet voldoen. Voor dit profiel is opnieuw de profielschets van maart 2022 gebruikt, aangevuld met de ontwikkeling van de gemeente in de afgelopen anderhalf jaar. Voor de versie van 2022 heeft de vertrouwenscommissie ook input gevraagd aan ambtenaren, buurgemeenten en samenwerkingspartners. En ook inwoners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld hebben via een enquête meegedacht. Die inbreng is ook gebruikt voor het nieuwe profiel. Je vindt de profielschets op de pagina Nieuwe burgemeester.

Wervingsprocedure

De concept-profielschets werd tijdens een extra gemeenteraadsvergadering gepresenteerd en vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna overhandigde raadslid Ben Maathuis de schets aan de Commissaris van de Koning Ina Adema, die er nog enkele vragen over stelde. Zij gaat de wervingsprocedure nu starten door publicatie van de vacature. Geïnteresseerde kandidaten kunnen dan een sollicitatiebrief schrijven. De vertrouwenscommissie maakt vervolgens een selectie uit de reacties, naar verwachting in twee rondes. Daarna wordt de voorkeurskandidaat door de Commissaris voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken. De gemeenteraad hoopt dat de nieuwe burgemeester dan in de eerste maanden van 2024 kan worden benoemd en beëdigd.

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?