Recht op geheimhouding persoonsgegevens (verstrekkingsbeperking)

Geplaatst op maandag 4 september 2023

In de basisregistratie personen (BRP) staan persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De overheid mag deze gegevens gebruiken, bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering of pensioen. Soms geven wij jouw gegevens door aan anderen. Dit zijn we verplicht. Zoals aan de Belastingdienst en zorgverzekeraars. Op www.wiekrijgtmijngegevens.nl (Deze link gaat naar een andere website) lees je welke organisaties dit zijn. 

Aanvragen geheimhouding persoonsgegevens

Je kunt de gemeente vragen om geheimhouding van jouw persoonsgegevens. Deze vraag je aan via de pagina Geheimhouden persoonsgegevens. Daarna geeft de gemeente alleen gegevens aan anderen als deze in onze verordening gegevensverstrekking staan. Dit betekent dat we soms toch jouw persoonsgegevens doorgeven, omdat wij dit verplicht zijn. Aan sommige organisaties, zoals advocaten of gerechtsdeurwaarders, worden geen gegevens doorgegeven zonder dat eerst om jouw zienswijze (bezwaar) is gevraagd. De gemeente moet dan kiezen tussen jouw (privacy)belang en het belang van de de organisatie die jouw gegevens vraagt.

Gaat de gemeente na jouw zienswijze toch over tot het geven van jouw gegevens? Dan kun je tegen dit besluit bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaar indienen.

Correctierecht

Als je vindt dat jouw gegevens fout in de BRP staan, dan kun je de gemeente vragen deze te corrigeren (goed te zetten). Je moet daarbij bewijs geven die de fout(en) aantonen. Dit heet een correctieverzoek. Hoe je een correctieverzoek doet, lees je op de pagina Rechten van betrokkene, onder het kopje 'Hoe doe ik een verzoek?'.

Je krijgt binnen vier weken een reactie. Je kunt ook contact opnemen als je meer informatie wilt. Of om te vragen welke bewijsstukken je nodig hebt voor het correctieverzoek. Bel dan naar 0413 - 28 19 11.

Inzagerecht

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) te bekijken. Dit heet inzagerecht. Je kunt bijvoorbeeld hiermee een uittreksel BRP opvragen met jouw actuele gegevens. Hoe het inzagerecht precies werkt en hoe je het aanvraagt, lees je op de pagina Inzagerecht. Ook kun je jouw actuele gegevens zien via www.mijnoverheid.nl (Deze link gaat naar een andere website) met behulp van jouw DigiD.

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?