Aan de slag voor een toekomstbestendig Maashorst

Geplaatst op vrijdag 22 september 2023

Verder bouwen op het fundament van de eerste twee jaar Maashorst. Dat is de rode draad in de begroting van Maashorst voor 2024 (Deze link gaat naar een andere website). In de eerste helft van deze bestuursperiode is beleid ontwikkeld en vastgesteld. De tweede helft is gericht op uitvoeren, implementeren en oogsten, om te bouwen aan een gemeente die klaar is voor de toekomst. Het college van burgemeester en wethouders biedt op 19 september 2023 een begroting aan de gemeenteraad aan. De gemeenteraad stelt de begroting in november vast.

“Met deze begroting willen we Maashorst klaar maken voor de toekomst. Dit doen we door belangrijke investeringen te doen en onze financiën goed op orde te hebben”, aldus wethouder Gijs van Heeswijk (Financiën). “Als gemeente, midden in de samenleving, vinden we het belangrijk om in verbinding te staan met onze inwoners, verenigingen en bedrijven om goed wonen, werken en leven in onze levendige, groene kernen te behouden.”

Belangrijke onderwerpen

Belangrijke onderwerpen zijn het vergroten van de weerbaarheid van onze inwoners en onze organisatie om ondermijning te voorkomen en bestrijden, het behouden en verbeteren van de bereikbaarheid van alle kernen, het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen en het uitvoeren van het klimaat- en energiebeleid. Ook hoog op de agenda staan woningbouw versneld mogelijk maken, voor diverse doelgroepen en verdeeld naar behoefte over de kernen, en stevig inzetten op het verminderen van het aantal inwoners dat te maken heeft met armoede en/of schulden. In gesprekken met de gemeenteraad bepalen we de koers voor Maashorst 2050.

In 2024 staat een flink aantal nieuwe investeringen op de begroting. Zo wordt het fietspad op de Markt voor 190.000 euro aangepast en is ruim een miljoen beschikbaar voor de herinrichting van de hoek Sacramentsweg - Galerij - Mondriaanplein. In het sociaal domein is 120.000 euro beschikbaar voor het structureel inrichten van jeugd- en jongerenwerk en het maken van een start met kinderwerk. In klimaat- en energiebeleid wordt ruim een miljoen geïnvesteerd. Verder wordt gewerkt aan de implementatie van de omgevingswet, en het maken van nieuw (en harmoniseren van bestaand) ruimtelijk beleid. Voor beiden is 100.000 euro gereserveerd.

Daarnaast is 400.000 euro aanvullend budget voor de herinrichting van Voederheil opgenomen, waarmee het totale budget op 735.000 euro komt. En ook voor de herinrichting van de N605 (de weg vanuit Boekel waarvoor een nieuw tracé is vastgesteld aan de oostkant van Volkel) is geld gereserveerd: 13,2 miljoen. Dit werk start in 2026. De stijging van de lasten voor de inwoners is zo laag mogelijk gehouden. De onroerend zaakbelasting en de afvalstoffenheffing voor inwoners wordt alleen geïndexeerd met de landelijke 4,2 procent.

Financiën

Bij het aanbieden van de begroting spreekt wethouder Gijs van Heeswijk ook zijn zorgen uit over de financiële situatie vanaf 2026. Naast alle beleidsinhoudelijke ambities, wil Maashorst ook een structureel sluitende meerjarenbegroting voor alle jaren realiseren. De wethouder: “Vanaf 2026 wordt dat heel moeilijk, omdat het Rijk een toenemend aantal taken naar gemeenten overhevelt zonder de daarbij horende financiële middelen. Sterker nog, we krijgen landelijk een korting van 3 miljard euro te verwerken. De VNG heeft daarover namens alle Nederlandse gemeente ook bij de Rijksoverheid aan de bel getrokken. Een helder signaal aan het kabinet en de Tweede Kamer. “

Lees hier de belangrijkste uitgaven van de begroting (PDF, 601.4 kB) in een oogopslag.

Meer nieuws

 • Niemeskant: 186 woningen voor Volkel (Besluit)

  30 mei 2024 - Het college van B en W van Maashorst heeft deze week besloten het bestemmingsplan voor Niemeskant aan te bieden aan de gemeenteraad. Als de raad ermee instemt, maakt dat de weg vrij voor de bouw van 186 woningen in Volkel.

 • Tijdelijk exploitatieverbod kinderopvang XXS opgeheven

  30 mei 2024 - Deze week heeft het college van B&W van Maashorst het voorgenomen tijdelijk exploitatieverbod van kinderopvang XXS in Uden opgeheven.

 • Maashorst bezorgt Sporthal de Stigt duurzaamheidsboost

  30 mei 2024 - Deze week heeft het college van B&W ingestemd met de verduurzaming van Sporthal de Stigt in Uden, die uiteindelijk moet leiden tot een energie-neutrale sporthal. Voor de beoogde duurzaamheidsstappen moet de raad nog wel akkoord gaan met een bruto krediet van € 477.000,-.

 • Maashorst investeert in samenredzaamheid in dorpen en wijken

  30 mei 2024 - Het college van B&W heeft deze week ingestemd met het nieuwe beleidskader 'Sterke Sociale Basis'. Een kader dat een stevig fundament moet leggen voor de sociale structuur in heel Maashorst. Het uiteindelijke doel is om de zelf- en samenredzaamheid van inwoners te vergroten.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?