Maashorst zet in op preventie armoede en schulden

Geplaatst op vrijdag 29 september 2023

Aanpak van kindarmoede, hulp bij schulden, en het bekender maken van regelingen om mensen met een laag inkomen te helpen meedoen aan de maatschappij. Het zijn belangrijke punten in het nieuwe beleidskader Armoede- en schuldenbeleid van onze gemeente. Dit beleid is door het college van burgemeester en wethouders van Maashorst vastgesteld. En op 16 november wordt het aan de gemeenteraad voorgelegd.

Mensen uit armoede en schulden krijgen, en liever nog voorkomen dat ze erin komen. Dat is het doel van het beleidskader, vertelt wethouder Ramona Sour (Zorg en Welzijn): “Het is belangrijk dat we al in beeld zijn voordat kleine problemen echt grote problemen worden. De nadruk in onze aanpak ligt daarom op preventie (voorkomen) en vroegsignalering (er op tijd bij zijn).” Ook is er speciaal aandacht voor kinderen. Want voor kinderen die opgroeien in armoede is het veel moeilijker om hun talenten te ontwikkelen. Ze krijgen dan geen gelijke kansen. Van zo’n valse start hebben ze de rest van hun leven last.

Kindarmoede

Om kindarmoede in Maashorst tegen te gaan, verhogen we bijvoorbeeld de bijdrage een voor laptop of schooltas van €512,- naar €750,-. Eerst konden kinderen kiezen uit een bijdrage voor sport óf cultuur vanuit het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Als het nieuwe beleidsplan door de gemeenteraad wordt vastgesteld, kan het allebei en hoeven kinderen niet meer te kiezen.

Om (kind)armoede te voorkomen, zorgen we voor voorlichting en informatievoorziening op scholen, via de lessen van Moneyways en een spreekuur voor geldzorgen en schulden.

Budgetbeheer

Maashorst wil bij geldzorgen en schulden meer inzetten op het financieel gezond maken, terwijl nu de nadruk vaak alleen ligt op het oplossen van schulden. In plaats van een zwaar middel als bewindvoering, wordt daarom in de toekomst meer gekeken naar bijvoorbeeld budgetbeheer. Ook wordt nazorg een vast onderdeel van schuldhulpverlening, om te voorkomen dat mensen opnieuw schulden krijgen. Samen met organisaties als ONS Welzijn, Stichting Leergeld en vrijwilligersinitiatieven gericht op het tegengaan van armoede, richten we een platform op. Om elkaar te leren kennen, ideeën uit te wisselen, signalen te delen en inwoners nog beter te helpen. Daarvoor heeft de gemeente al een aantal regelingen, die beter onder de aandacht worden gebracht. Zodat er meer gebruik van wordt gemaakt.

Beleid monitoren

Om een beter beeld te krijgen van de effecten (gevolgen) van het nieuwe beleid, kijken we naar onze eigen cijfers, landelijke informatie en rapporten. Ook vragen we inwonerervaringen, enquêtes en signalen van collega’s of organisaties. Op deze manier ontstaat een beter beeld van hoe het nieuwe beleid werkt, en wordt dit waar nodig aangepast.

Wethouder Sour: “Armoede en schulden hebben grote gevolgen voor mensen. Inwoners die hiermee te maken hebben, leven minder lang, zijn in de jaren dat ze leven minder gelukkig en minder gezond. Ook kunnen ze aan allerlei activiteiten in de maatschappij niet meedoen. Dat zorgt ook voor een sociaal isolement. We gaan er dus alles aan doen om zo veel mogelijk mensen uit deze situatie te krijgen. Voor mij krijgt dat de komende jaren prioriteit.”

Meer nieuws

 • Op de plek van het dierenparkje in Volkel

  29 nov 2023 - Op de plek van het dierenparkje in Volkel kunnen 22 sociale huurwoningen voor senioren worden gebouwd. Het college van Maashorst heeft gisteren ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan.

 • Repelakker III in Zeeland: 200 woningen

  29 nov 2023 - Het college van burgemeester en wethouders van Maashorst heeft gisteren ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Repelakker III . Dat moet de bouw van 200 woningen in Zeeland mogelijk maken.

 • Akkerwinde III: 97 woningen voor dorp Schaijk

  29 nov 2023 - Het college van Maashorst heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Akkerwinde III in Schaijk. Dat maakt de bouw van 97 woningen mogelijk.

 • Dagbesteding Odiliapeel mag uitbreiden

  29 nov 2023 - Burgemeester en wethouders van Maashorst willen de uitbreiding van de dagbesteding aan de Oosterheidestraat in Odiliapeel toestaan.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?