Maashorst: plan van aanpak landelijk akkoord GALA

Geplaatst op donderdag 2 november 2023

Een grotere kans op een gezond leven en mentale weerbaarheid voor iedereen en zorgen dat de zorg in Nederland toegankelijk, uitvoerbaar en betaalbaar blijft. Daarover maakten de rijksoverheid, gemeenten en andere partners landelijke afspraken in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het college van burgemeester en wethouders in Maashorst heeft een plan van aanpak vastgesteld met daarin acties die passen binnen dit akkoord.

In het GALA staan concrete opgaven waar gemeenten invulling aan moeten geven. Het doel: een gezonde generatie in 2040 met weerbare mensen in een gezonde omgeving, vanuit een sterke sociale basis en vanaf het prille begin. De activiteiten in het akkoord moeten elkaar zoveel mogelijk versterken. Zo kan bijvoorbeeld gezamenlijk bewegen voorkomen dat mensen vallen, helpen tegen eenzaamheid en het kan overgewicht voorkomen of verminderen.

Thema’s

Het GALA wil zeven doelen bereiken:

 • terugdringen van gezondheidsachterstanden;
 • realiseren van een gezonde en fysieke leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten;
 • versterken van (de verbinding met) de sociale basis in wijken en buurten;
 • bevorderen van een gezonde leefstijl;
 • versterken van de mentale weerbaarheid en mentale gezondheid;
 • vitaal ouder worden;
 • integrale inzet vanuit een brede regionale samenwerking gericht op preventieve gezondheid(szorg).

Wethouder Ramona Sour (Zorg en Welzijn): “Met veel van die zaken zijn we als gemeente natuurlijk al lang bezig. Zo hebben we ons beleidsprogramma ‘Gezond en gelukkig oud in Maashorst’ recent vastgesteld. Daarin gaat het helemaal over vitaal ouder worden. Ook sporten en bewegen heeft al volop de aandacht, net als het versterken van de sociale basis. Er is echt veel te doen en we moeten met iedereen samenwerken om de doelen te behalen die we gesteld hebben. Professionals, vrijwilligers, overheden bedrijven: we hebben iedereen nodig.”

Uitvoering

Het plan van aanpak wordt uitgewerkt in een aantal concrete uitvoeringsprogramma’s voor de verschillende thema’s, waarbinnen we met verschillende partners samen aan de slag gaan.

Meer nieuws

 • Op de plek van het dierenparkje in Volkel

  29 nov 2023 - Op de plek van het dierenparkje in Volkel kunnen 22 sociale huurwoningen voor senioren worden gebouwd. Het college van Maashorst heeft gisteren ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan.

 • Repelakker III in Zeeland: 200 woningen

  29 nov 2023 - Het college van burgemeester en wethouders van Maashorst heeft gisteren ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Repelakker III . Dat moet de bouw van 200 woningen in Zeeland mogelijk maken.

 • Akkerwinde III: 97 woningen voor dorp Schaijk

  29 nov 2023 - Het college van Maashorst heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Akkerwinde III in Schaijk. Dat maakt de bouw van 97 woningen mogelijk.

 • Dagbesteding Odiliapeel mag uitbreiden

  29 nov 2023 - Burgemeester en wethouders van Maashorst willen de uitbreiding van de dagbesteding aan de Oosterheidestraat in Odiliapeel toestaan.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?