Maashorst: plan van aanpak landelijk akkoord GALA

Geplaatst op donderdag 2 november 2023

Een grotere kans op een gezond leven en mentale weerbaarheid voor iedereen en zorgen dat de zorg in Nederland toegankelijk, uitvoerbaar en betaalbaar blijft. Daarover maakten de rijksoverheid, gemeenten en andere partners landelijke afspraken in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het college van burgemeester en wethouders in Maashorst heeft een plan van aanpak vastgesteld met daarin acties die passen binnen dit akkoord.

In het GALA staan concrete opgaven waar gemeenten invulling aan moeten geven. Het doel: een gezonde generatie in 2040 met weerbare mensen in een gezonde omgeving, vanuit een sterke sociale basis en vanaf het prille begin. De activiteiten in het akkoord moeten elkaar zoveel mogelijk versterken. Zo kan bijvoorbeeld gezamenlijk bewegen voorkomen dat mensen vallen, helpen tegen eenzaamheid en het kan overgewicht voorkomen of verminderen.

Thema’s

Het GALA wil zeven doelen bereiken:

 • terugdringen van gezondheidsachterstanden;
 • realiseren van een gezonde en fysieke leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten;
 • versterken van (de verbinding met) de sociale basis in wijken en buurten;
 • bevorderen van een gezonde leefstijl;
 • versterken van de mentale weerbaarheid en mentale gezondheid;
 • vitaal ouder worden;
 • integrale inzet vanuit een brede regionale samenwerking gericht op preventieve gezondheid(szorg).

Wethouder Ramona Sour (Zorg en Welzijn): “Met veel van die zaken zijn we als gemeente natuurlijk al lang bezig. Zo hebben we ons beleidsprogramma ‘Gezond en gelukkig oud in Maashorst’ recent vastgesteld. Daarin gaat het helemaal over vitaal ouder worden. Ook sporten en bewegen heeft al volop de aandacht, net als het versterken van de sociale basis. Er is echt veel te doen en we moeten met iedereen samenwerken om de doelen te behalen die we gesteld hebben. Professionals, vrijwilligers, overheden bedrijven: we hebben iedereen nodig.”

Uitvoering

Het plan van aanpak wordt uitgewerkt in een aantal concrete uitvoeringsprogramma’s voor de verschillende thema’s, waarbinnen we met verschillende partners samen aan de slag gaan.

Meer nieuws

 • Groene kwaliteitsimpuls voor Udense flatwijk

  17 mei 2024 - Het college van Maashorst wil een groenreserve van 290.000 euro herbestemmen voor de vergroening van de omgeving rond de 9 flats aan de Willem-Alexanderhof en Beatrixhof in Uden. Met dat geld is niet alleen een mooie groene kwaliteitsslag te maken. Ook de toegankelijkheid en sociale veiligheid verbeteren daarmee sterk.

 • Onderzoek naar huismus, zwaluw en vleermuis

  17 mei 2024 - De gemeente Maashorst doet onderzoek naar de huismus en vleermuis. Daarvoor fietsen veldonderzoekers tot 1 oktober 2024 overdag, ’s avonds en ’s nachts door wijken in de gemeente. Het onderzoek vindt plaats om het isoleren van gebouwen met een laag energielabel (C t/m G) in de toekomst makkelijker te maken voor inwoners.

 • Stempas voor Europese Parlementsverkiezing

  14 mei 2024 - Met je stempas breng je jouw stem uit tijdens de Europese Parlementsverkiezing op donderdag 6 juni 2024.

 • Langere wachttijden in 2024 voor afspraken

  14 mei 2024 - In 2024 verlopen veel Nederlandse identiteitskaarten en paspoorten. Veel inwoners vragen daarom een nieuw paspoort of nieuwe identiteitskaart aan. Hierdoor wordt het drukker dan normaal.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?