Maashorst stelt eisen aan zonneparken

Geplaatst op woensdag 8 november 2023

De inschrijving voor zonneparken in Maashorst loopt. Binnen de gemeente wordt straks in totaal 30 hectare vergund. Wethouder Jeroen van den Heuvel (Duurzaamheid, klimaat en energie): “We gaan voor zonneparken met de hoogste kwaliteit.”

Om te kunnen voorzien in de toekomstige energiebehoefte zet Maashorst in op zonneparken. Maar die kunnen niet zo maar ergens worden aangelegd, daar stellen we eisen aan. Ze moeten zorgvuldig worden ingepast in het landschap. Daarom zijn gebieden aangewezen waar de zonneparken bij voorkeur worden aangelegd. Het eerste voorkeursgebied is zo’n 1800 hectare groot. Binnen de voorkeursgebieden zou dan een totaal van 30 hectare (met een maximum van 20 hectare) mogen worden aangelegd. Belangrijk is ook dat de omgeving kan meeprofiteren. Daarom willen we dat de parken voor minimaal vijftig procent in lokaal eigendom zijn. Verder zetten we maximaal in op de maatschappelijke meerwaarde van een zonnepark. Meervoudig ruimtegebruik en koppelkansen met bijvoorbeeld de landbouwtransitie, natuurontwikkeling, goed waterbeheer en klimaatadaptie hebben een duidelijke voorkeur. We kiezen voor de kwalitatief beste projecten.

Niets staat nog vast

Initiatiefnemers zijn inmiddels al volop in gesprek met grondeigenaren en omwonenden. Het is echter nog niet gezegd dat op die plek ook echt een zonnepark komt. Uiteindelijk zullen er twee of hooguit drie initiatieven uitkomen die een vergunning mogen aanvragen. Dat vergunningentraject verloopt dan weer volgens de gebruikelijke procedures. Belanghebbenden kunnen dan een zienswijze of bezwaar indienen. Uiteindelijk wordt daarna pas beslist of een zonnepark op de betreffende plek kan landen.

Meer informatie en een kaartje met de voorkeursgebieden staat op www.gemeentemaashorst.nl/zonneparken (Deze link gaat naar een andere website).

Meer nieuws

 • Niemeskant: 186 woningen voor Volkel (Besluit)

  30 mei 2024 - Het college van B en W van Maashorst heeft deze week besloten het bestemmingsplan voor Niemeskant aan te bieden aan de gemeenteraad. Als de raad ermee instemt, maakt dat de weg vrij voor de bouw van 186 woningen in Volkel.

 • Tijdelijk exploitatieverbod kinderopvang XXS opgeheven

  30 mei 2024 - Deze week heeft het college van B&W van Maashorst het voorgenomen tijdelijk exploitatieverbod van kinderopvang XXS in Uden opgeheven.

 • Maashorst bezorgt Sporthal de Stigt duurzaamheidsboost

  30 mei 2024 - Deze week heeft het college van B&W ingestemd met de verduurzaming van Sporthal de Stigt in Uden, die uiteindelijk moet leiden tot een energie-neutrale sporthal. Voor de beoogde duurzaamheidsstappen moet de raad nog wel akkoord gaan met een bruto krediet van € 477.000,-.

 • Maashorst investeert in samenredzaamheid in dorpen en wijken

  30 mei 2024 - Het college van B&W heeft deze week ingestemd met het nieuwe beleidskader 'Sterke Sociale Basis'. Een kader dat een stevig fundament moet leggen voor de sociale structuur in heel Maashorst. Het uiteindelijke doel is om de zelf- en samenredzaamheid van inwoners te vergroten.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?