Maashorst stelt eisen aan zonneparken

Geplaatst op woensdag 8 november 2023

De inschrijving voor zonneparken in Maashorst loopt. Binnen de gemeente wordt straks in totaal 30 hectare vergund. Wethouder Jeroen van den Heuvel (Duurzaamheid, klimaat en energie): “We gaan voor zonneparken met de hoogste kwaliteit.”

Om te kunnen voorzien in de toekomstige energiebehoefte zet Maashorst in op zonneparken. Maar die kunnen niet zo maar ergens worden aangelegd, daar stellen we eisen aan. Ze moeten zorgvuldig worden ingepast in het landschap. Daarom zijn gebieden aangewezen waar de zonneparken bij voorkeur worden aangelegd. Het eerste voorkeursgebied is zo’n 1800 hectare groot. Binnen de voorkeursgebieden zou dan een totaal van 30 hectare (met een maximum van 20 hectare) mogen worden aangelegd. Belangrijk is ook dat de omgeving kan meeprofiteren. Daarom willen we dat de parken voor minimaal vijftig procent in lokaal eigendom zijn. Verder zetten we maximaal in op de maatschappelijke meerwaarde van een zonnepark. Meervoudig ruimtegebruik en koppelkansen met bijvoorbeeld de landbouwtransitie, natuurontwikkeling, goed waterbeheer en klimaatadaptie hebben een duidelijke voorkeur. We kiezen voor de kwalitatief beste projecten.

Niets staat nog vast

Initiatiefnemers zijn inmiddels al volop in gesprek met grondeigenaren en omwonenden. Het is echter nog niet gezegd dat op die plek ook echt een zonnepark komt. Uiteindelijk zullen er twee of hooguit drie initiatieven uitkomen die een vergunning mogen aanvragen. Dat vergunningentraject verloopt dan weer volgens de gebruikelijke procedures. Belanghebbenden kunnen dan een zienswijze of bezwaar indienen. Uiteindelijk wordt daarna pas beslist of een zonnepark op de betreffende plek kan landen.

Meer informatie en een kaartje met de voorkeursgebieden staat op www.gemeentemaashorst.nl/zonneparken (Deze link gaat naar een andere website).

Meer nieuws

 • Op de plek van het dierenparkje in Volkel

  29 nov 2023 - Op de plek van het dierenparkje in Volkel kunnen 22 sociale huurwoningen voor senioren worden gebouwd. Het college van Maashorst heeft gisteren ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan.

 • Repelakker III in Zeeland: 200 woningen

  29 nov 2023 - Het college van burgemeester en wethouders van Maashorst heeft gisteren ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Repelakker III . Dat moet de bouw van 200 woningen in Zeeland mogelijk maken.

 • Akkerwinde III: 97 woningen voor dorp Schaijk

  29 nov 2023 - Het college van Maashorst heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Akkerwinde III in Schaijk. Dat maakt de bouw van 97 woningen mogelijk.

 • Dagbesteding Odiliapeel mag uitbreiden

  29 nov 2023 - Burgemeester en wethouders van Maashorst willen de uitbreiding van de dagbesteding aan de Oosterheidestraat in Odiliapeel toestaan.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?