Samen werken aan beste mogelijkheden voor elk kind

Geplaatst op donderdag 9 november 2023

Om dreigende onderwijsachterstanden in de leeftijd van 0 – 12 jaar te voorkomen en om eenmaal opgelopen achterstanden te verminderen, heeft de gemeente Maashorst onderwijsachterstandenbeleid opgesteld. In dit beleidskader, Kind en Kans Maashorst 2023 – 2026, is de aanpak voor de komende vier jaar vastgelegd.

Het beleid is het resultaat van nauwe samenwerking tussen de gemeente, kinderopvang, scholen en andere partners.

Wethouder Ramona Sour (Zorg en Welzijn): “Onderwijsachterstanden beperken de kansen van kinderen. In Maashorst willen we dat iedereen mee kan doen, en dat begint al bij gelijke kansen voor kinderen. Want als je in de basis al een achterstand oploopt, kun je daar de rest van je leven last van hebben. Met dit beleid willen we zorgen dat elk kind de beste mogelijkheden krijgt om zichzelf te ontwikkelen.”

Kind en Kans Maashorst bevat verschillende initiatieven om achterstanden te voorkomen, zoals Boekstart, Voorleesexpress en een betere toeleiding naar voorschoolse educatie (VE). VE is een programma voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar dat hun ontwikkeling stimuleert, met name op het gebied van taal. Gemeenten krijgen financiële steun van het Rijk om dit beleid uit te voeren.

Meer nieuws

 • Op de plek van het dierenparkje in Volkel

  29 nov 2023 - Op de plek van het dierenparkje in Volkel kunnen 22 sociale huurwoningen voor senioren worden gebouwd. Het college van Maashorst heeft gisteren ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan.

 • Repelakker III in Zeeland: 200 woningen

  29 nov 2023 - Het college van burgemeester en wethouders van Maashorst heeft gisteren ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Repelakker III . Dat moet de bouw van 200 woningen in Zeeland mogelijk maken.

 • Akkerwinde III: 97 woningen voor dorp Schaijk

  29 nov 2023 - Het college van Maashorst heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Akkerwinde III in Schaijk. Dat maakt de bouw van 97 woningen mogelijk.

 • Dagbesteding Odiliapeel mag uitbreiden

  29 nov 2023 - Burgemeester en wethouders van Maashorst willen de uitbreiding van de dagbesteding aan de Oosterheidestraat in Odiliapeel toestaan.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?