Samen werken aan beste mogelijkheden voor elk kind

Geplaatst op donderdag 9 november 2023

Om dreigende onderwijsachterstanden in de leeftijd van 0 – 12 jaar te voorkomen en om eenmaal opgelopen achterstanden te verminderen, heeft de gemeente Maashorst onderwijsachterstandenbeleid opgesteld. In dit beleidskader, Kind en Kans Maashorst 2023 – 2026, is de aanpak voor de komende vier jaar vastgelegd.

Het beleid is het resultaat van nauwe samenwerking tussen de gemeente, kinderopvang, scholen en andere partners.

Wethouder Ramona Sour (Zorg en Welzijn): “Onderwijsachterstanden beperken de kansen van kinderen. In Maashorst willen we dat iedereen mee kan doen, en dat begint al bij gelijke kansen voor kinderen. Want als je in de basis al een achterstand oploopt, kun je daar de rest van je leven last van hebben. Met dit beleid willen we zorgen dat elk kind de beste mogelijkheden krijgt om zichzelf te ontwikkelen.”

Kind en Kans Maashorst bevat verschillende initiatieven om achterstanden te voorkomen, zoals Boekstart, Voorleesexpress en een betere toeleiding naar voorschoolse educatie (VE). VE is een programma voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar dat hun ontwikkeling stimuleert, met name op het gebied van taal. Gemeenten krijgen financiële steun van het Rijk om dit beleid uit te voeren.

Meer nieuws

 • Groene kwaliteitsimpuls voor Udense flatwijk

  17 mei 2024 - Het college van Maashorst wil een groenreserve van 290.000 euro herbestemmen voor de vergroening van de omgeving rond de 9 flats aan de Willem-Alexanderhof en Beatrixhof in Uden. Met dat geld is niet alleen een mooie groene kwaliteitsslag te maken. Ook de toegankelijkheid en sociale veiligheid verbeteren daarmee sterk.

 • Onderzoek naar huismus, zwaluw en vleermuis

  17 mei 2024 - De gemeente Maashorst doet onderzoek naar de huismus en vleermuis. Daarvoor fietsen veldonderzoekers tot 1 oktober 2024 overdag, ’s avonds en ’s nachts door wijken in de gemeente. Het onderzoek vindt plaats om het isoleren van gebouwen met een laag energielabel (C t/m G) in de toekomst makkelijker te maken voor inwoners.

 • Stempas voor Europese Parlementsverkiezing

  14 mei 2024 - Met je stempas breng je jouw stem uit tijdens de Europese Parlementsverkiezing op donderdag 6 juni 2024.

 • Langere wachttijden in 2024 voor afspraken

  14 mei 2024 - In 2024 verlopen veel Nederlandse identiteitskaarten en paspoorten. Veel inwoners vragen daarom een nieuw paspoort of nieuwe identiteitskaart aan. Hierdoor wordt het drukker dan normaal.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?