Woningen sociale huur en koop voor de juiste doelgroep

Geplaatst op donderdag 16 november 2023

Bron: Communicatie

Doelgroepenverordening Maashorst

Maashorst bouwt in nieuwbouwplannen uiteraard ook woningen voor sociale en middeldure huur en sociale koop. Om ervoor te zorgen dat die woningen in de toekomst beschikbaar blijven voor de mensen waarvoor ze bedoeld zijn, heeft het college van Maashorst vorige week een doelgroepenverordening vastgesteld.

Wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling): “In onze kernen willen we bouwen op de juiste plek en voor juiste doelgroepen. Dat hebben we zo opgenomen in onze Versnellingsagenda woningbouw en daar hebben we afspraken over gemaakt in de Woondeal. Het aantal woningen voor sociale en middeldure huur en sociale koop willen we in onze nieuwe woningbouwprojecten vergroten. Met onze doelgroepenverordening zorgen we er vervolgens voor dat die woningen in de toekomst ook daadwerkelijk beschikbaar blijven voor de betreffende doelgroepen.”

In de doelgroepenverordening zijn onder meer de inkomensgrenzen omschreven. Daarmee kan worden vastgesteld welk type woning voor welke doelgroep beschikbaar is. Ook is geborgd dat woningen beschikbaar blijven voor de doelgroep waarvoor ze bestemd zijn. Voor sociale huur is dat 25 jaar en voor middeldure huur 15 jaar. Voor sociale koop hanteert Maashorst de maximale termijn van 10 jaar. Door een meldingsplicht houdt de gemeente controle en toezicht in op het gebruik van de regeling. De doelgroepenverordening geldt voor nieuwbouw in gebieden waar dit percentage woningen is opgenomen in het bestemmingsplan.

“Met de doelgroepenverordening zorgen we voor een duurzaam evenwichtige verdeling van de woningvoorraad in de gemeente Maashorst”, zegt wethouder Franko van Lankvelt. “Betaalbare woningen blijven hierdoor behouden voor de mensen waarvoor ze bestemd zijn.”

Meer nieuws

 • Groene kwaliteitsimpuls voor Udense flatwijk

  17 mei 2024 - Het college van Maashorst wil een groenreserve van 290.000 euro herbestemmen voor de vergroening van de omgeving rond de 9 flats aan de Willem-Alexanderhof en Beatrixhof in Uden. Met dat geld is niet alleen een mooie groene kwaliteitsslag te maken. Ook de toegankelijkheid en sociale veiligheid verbeteren daarmee sterk.

 • Onderzoek naar huismus, zwaluw en vleermuis

  17 mei 2024 - De gemeente Maashorst doet onderzoek naar de huismus en vleermuis. Daarvoor fietsen veldonderzoekers tot 1 oktober 2024 overdag, ’s avonds en ’s nachts door wijken in de gemeente. Het onderzoek vindt plaats om het isoleren van gebouwen met een laag energielabel (C t/m G) in de toekomst makkelijker te maken voor inwoners.

 • Stempas voor Europese Parlementsverkiezing

  14 mei 2024 - Met je stempas breng je jouw stem uit tijdens de Europese Parlementsverkiezing op donderdag 6 juni 2024.

 • Langere wachttijden in 2024 voor afspraken

  14 mei 2024 - In 2024 verlopen veel Nederlandse identiteitskaarten en paspoorten. Veel inwoners vragen daarom een nieuw paspoort of nieuwe identiteitskaart aan. Hierdoor wordt het drukker dan normaal.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?