Woningen sociale huur en koop voor de juiste doelgroep

Geplaatst op donderdag 16 november 2023

Bron: Communicatie

Doelgroepenverordening Maashorst

Maashorst bouwt in nieuwbouwplannen uiteraard ook woningen voor sociale en middeldure huur en sociale koop. Om ervoor te zorgen dat die woningen in de toekomst beschikbaar blijven voor de mensen waarvoor ze bedoeld zijn, heeft het college van Maashorst vorige week een doelgroepenverordening vastgesteld.

Wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling): “In onze kernen willen we bouwen op de juiste plek en voor juiste doelgroepen. Dat hebben we zo opgenomen in onze Versnellingsagenda woningbouw en daar hebben we afspraken over gemaakt in de Woondeal. Het aantal woningen voor sociale en middeldure huur en sociale koop willen we in onze nieuwe woningbouwprojecten vergroten. Met onze doelgroepenverordening zorgen we er vervolgens voor dat die woningen in de toekomst ook daadwerkelijk beschikbaar blijven voor de betreffende doelgroepen.”

In de doelgroepenverordening zijn onder meer de inkomensgrenzen omschreven. Daarmee kan worden vastgesteld welk type woning voor welke doelgroep beschikbaar is. Ook is geborgd dat woningen beschikbaar blijven voor de doelgroep waarvoor ze bestemd zijn. Voor sociale huur is dat 25 jaar en voor middeldure huur 15 jaar. Voor sociale koop hanteert Maashorst de maximale termijn van 10 jaar. Door een meldingsplicht houdt de gemeente controle en toezicht in op het gebruik van de regeling. De doelgroepenverordening geldt voor nieuwbouw in gebieden waar dit percentage woningen is opgenomen in het bestemmingsplan.

“Met de doelgroepenverordening zorgen we voor een duurzaam evenwichtige verdeling van de woningvoorraad in de gemeente Maashorst”, zegt wethouder Franko van Lankvelt. “Betaalbare woningen blijven hierdoor behouden voor de mensen waarvoor ze bestemd zijn.”

Meer nieuws

 • Op de plek van het dierenparkje in Volkel

  29 nov 2023 - Op de plek van het dierenparkje in Volkel kunnen 22 sociale huurwoningen voor senioren worden gebouwd. Het college van Maashorst heeft gisteren ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan.

 • Repelakker III in Zeeland: 200 woningen

  29 nov 2023 - Het college van burgemeester en wethouders van Maashorst heeft gisteren ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Repelakker III . Dat moet de bouw van 200 woningen in Zeeland mogelijk maken.

 • Akkerwinde III: 97 woningen voor dorp Schaijk

  29 nov 2023 - Het college van Maashorst heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Akkerwinde III in Schaijk. Dat maakt de bouw van 97 woningen mogelijk.

 • Dagbesteding Odiliapeel mag uitbreiden

  29 nov 2023 - Burgemeester en wethouders van Maashorst willen de uitbreiding van de dagbesteding aan de Oosterheidestraat in Odiliapeel toestaan.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?