Repelakker III in Zeeland: 200 woningen

Geplaatst op woensdag 29 november 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Maashorst heeft gisteren ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Repelakker III . Dat moet de bouw van 200 woningen in Zeeland mogelijk maken.

De gemeenteraad van Maashorst heeft in september de gebiedsvisie Repelakker III vastgesteld. Daarin zijn op hoofdlijnen thema’s als stedenbouw en landschap uitgewerkt.

Het plan voorziet in een divers woonprogramma; in prijs, woningtype en koop/huur. Het is ook waar mogelijk in lijn gebracht met de woondeal, met 55 tot 60 procent betaalbaar, waarvan 25 procent sociale huur. Er worden overigens niet in één keer 200 woningen gebouwd. Het plan wordt over een langere periode ontwikkeld. Wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen): “Dat geeft ons de mogelijkheid om flexibel te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.” Het stedenbouwkundig plan wordt in een latere fase nog uitgewerkt. Over thema’s als verkeersafwikkeling gaat Maashorst bijvoorbeeld nog in gesprek met belanghebbenden.

“Met dit bestemmingsplan voorzien we zowel kwalitatief al kwantitatief in de woningbehoefte van de kern Zeeland”, zegt Franko van Lankvelt. “We voorzien hiermee in woningen voor starters, jonge gezinnen en senioren die in Zeeland willen blijven wonen, én het biedt ook mensen die in het verleden het dorp hebben verlaten de kans om terug te keren.”

Het ontwerpbestemmingplan ligt vanaf 7 december voor zes weken ter inzage. Het definitieve bestemmingplan wordt te zijner tijd nog voor vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?