Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent.
Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Repelakker III in Zeeland: 200 woningen

Geplaatst op woensdag 29 november 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Maashorst heeft gisteren ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Repelakker III . Dat moet de bouw van 200 woningen in Zeeland mogelijk maken.

De gemeenteraad van Maashorst heeft in september de gebiedsvisie Repelakker III vastgesteld. Daarin zijn op hoofdlijnen thema’s als stedenbouw en landschap uitgewerkt.

Het plan voorziet in een divers woonprogramma; in prijs, woningtype en koop/huur. Het is ook waar mogelijk in lijn gebracht met de woondeal, met 55 tot 60 procent betaalbaar, waarvan 25 procent sociale huur. Er worden overigens niet in één keer 200 woningen gebouwd. Het plan wordt over een langere periode ontwikkeld. Wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen): “Dat geeft ons de mogelijkheid om flexibel te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.” Het stedenbouwkundig plan wordt in een latere fase nog uitgewerkt. Over thema’s als verkeersafwikkeling gaat Maashorst bijvoorbeeld nog in gesprek met belanghebbenden.

“Met dit bestemmingsplan voorzien we zowel kwalitatief al kwantitatief in de woningbehoefte van de kern Zeeland”, zegt Franko van Lankvelt. “We voorzien hiermee in woningen voor starters, jonge gezinnen en senioren die in Zeeland willen blijven wonen, én het biedt ook mensen die in het verleden het dorp hebben verlaten de kans om terug te keren.”

Het ontwerpbestemmingplan ligt vanaf 7 december voor zes weken ter inzage. Het definitieve bestemmingplan wordt te zijner tijd nog voor vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Meer nieuws

 • Maashorst: 310 nieuwe woningen in 2023

  23 feb 2024 - Binnen de gemeente Maashorst kregen vorig jaar 310 huishoudens de sleutels van een nieuw huis. “Met dit aantal nieuwe woningen liggen we zelfs voor op schema met onze bouwplannen”, constateert wethouder Franko van Lankvelt (Wonen) tevreden.

 • Samenwerking Gemeente en GGD : ‘Gezonde start voor ieder kind’

  21 feb 2024 - Niet ieder kind heeft een gezonde start van zijn/haar leven, terwijl juist de eerste 1000 dagen rondom de geboorte in grote mate de kansen voor later bepalen. Hiervoor biedt het actieprogramma Kansrijke Start ondersteuning.

 • Onze bermen worden nog mooier voor mens en dier

  20 feb 2024 - Rondom de prachtige zandwegen in onze gemeente zijn interessante veranderingen gaande om de natuur te verbeteren. Problemen zoals het breder worden van de zandwegen, door bijvoorbeeld onderhoud, worden nu aangepakt met de nadruk op het herstellen van de biodiversiteit.

 • Geen avondopenstelling van Burgerzaken op dinsdag 12 maart

  20 feb 2024 - Dinsdagavond 12 maart is er géén avondopenstelling van Burgerzaken. Dit in verband met de installatie van Hans van der Pas tot nieuwe burgemeester van Maashorst.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?