Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent.
Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Nieuwe subsidieregeling voor evenementen

Geplaatst op donderdag 7 december 2023

Bron: Communicatie

Gemeente Maashorst heeft een nieuwe regeling opgesteld voor de subsidiëring van evenementen. Organisatoren van evenementen in de gemeente kunnen op basis van deze regeling subsidie aanvragen. Zo wil de gemeente eraan bijdragen dat er in Maashorst de komende jaren verschillende, aantrekkelijke evenementen plaatsvinden.

In de nieuwe regeling is vastgelegd waar evenementen in gemeente Maashorst aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie en hoe ze die kunnen aanvragen. Wethouder Gijs van Heeswijk: “We willen dat gemeente Maashorst een aantrekkelijke plek is om te wonen, werken en recreëren. Dan moet je ook de organisatie van evenementen mogelijk maken, want die geven onze gemeente kleur. Met deze regeling hebben we een mooi stimuleringspotje om organisatoren daarbij een beetje te ondersteunen.”

Welke evenementen?

De nieuwe subsidieregeling is bedoeld voor evenementen die plaatsvinden in de gemeente Maashorst voor minimaal 2.500 bezoekers. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het evenement aantoonbaar bijdragen aan de doelstellingen en ambities van de gemeente, zoals geformuleerd in het evenementenbeleid.

Harmonisatie

De nieuwe regeling vervangt de voorzieningen voor evenementen van de voormalige gemeente Uden en Landerd. Zo had Uden voor de herindeling een ‘regeling evenementenfonds’. De voormalige gemeente Landerd beschikte niet over een aparte subsidieregeling voor evenementen, maar verstrekte wel elk jaar subsidies aan de Stichting Evenementen Reek en de Stichting Festiviteiten Schaijk op basis van (structurele) subsidies aan vrijwilligersorganisaties. De opvolging van die subsidies is inmiddels op een andere manier geregeld.
De regeling vormt onderdeel van de wettelijke verplichting die elke nieuwe gemeente heeft om alle beleidsregels en voorzieningen te harmoniseren. Dat wil zeggen: Maashorst moet volgens de Wet Arhi voor alle bestaande regelingen en beleidsstukken van haar rechtsvoorgangers Landerd en Uden bepalen óf en zo ja hoe ze daarmee verder wil. Dat moet elke nieuwe gemeente binnen twee jaar na de startdatum regelen.

Wat is anders?

De nieuwe subsidieregeling voor evenementen in gemeente Maashorst wijkt op een paar punten af van de ‘oude’ regeling in Uden. Zo is de aanvraagtermijn van een subsidie gewijzigd. Moest je voorheen subsidie aanvragen vóór 1 februari van het jaar waarin het evenement zou plaatsvinden, nu kun je tot uiterlijk acht weken voor het evenement subsidie aanvragen. Het college van B en W beslist dan binnen acht weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

Hoeveel subsidie?

Afhankelijk van de aard en omvang van het evenement wordt een subsidie van € 2.500, € 5.000 of € 7.500 subsidie toegekend. In totaal stelt de gemeente voor het jaar 2024 een budget beschikbaar van € 34.822,- voor de regeling. Dit is hetzelfde bedrag dat beschikbaar was voor 2023. De gemeente kan nog niet beoordelen of dit budget toereikend is. Van Heeswijk: “We hebben op dit moment, onder andere als gevolg van de impact van de coronapandemie, nog geen goed overzicht van alle evenementen die mogelijk subsidie willen aanvragen. Dit jaar is er tot op heden € 25.000,- aan subsidie uitgereikt op basis van het evenementenfonds Uden, bijvoorbeeld aan Uden on Ice, het beachvolleybaltoernooi en Lekker Uden.
In 2024 komen daar evenementen in de kernen van de voormalige gemeente Landerd bij. Onze verwachting is dat de resterende € 9.822,- voldoende moet zijn voor deze evenementen. In 2025 gaan we de regeling evalueren.”

De subsidieregeling evenementen gemeente Maashorst wordt gepubliceerd op www.overheid.nl (Deze link gaat naar een andere website) en op de website van de gemeente.

Meer nieuws

 • Maashorst: 310 nieuwe woningen in 2023

  23 feb 2024 - Binnen de gemeente Maashorst kregen vorig jaar 310 huishoudens de sleutels van een nieuw huis. “Met dit aantal nieuwe woningen liggen we zelfs voor op schema met onze bouwplannen”, constateert wethouder Franko van Lankvelt (Wonen) tevreden.

 • Samenwerking Gemeente en GGD : ‘Gezonde start voor ieder kind’

  21 feb 2024 - Niet ieder kind heeft een gezonde start van zijn/haar leven, terwijl juist de eerste 1000 dagen rondom de geboorte in grote mate de kansen voor later bepalen. Hiervoor biedt het actieprogramma Kansrijke Start ondersteuning.

 • Onze bermen worden nog mooier voor mens en dier

  20 feb 2024 - Rondom de prachtige zandwegen in onze gemeente zijn interessante veranderingen gaande om de natuur te verbeteren. Problemen zoals het breder worden van de zandwegen, door bijvoorbeeld onderhoud, worden nu aangepakt met de nadruk op het herstellen van de biodiversiteit.

 • Geen avondopenstelling van Burgerzaken op dinsdag 12 maart

  20 feb 2024 - Dinsdagavond 12 maart is er géén avondopenstelling van Burgerzaken. Dit in verband met de installatie van Hans van der Pas tot nieuwe burgemeester van Maashorst.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?