Ontwerpbestemmingsplan voor Sport en Spel Reek

Geplaatst op donderdag 7 december 2023

Bron: Communicatie

Het ontwerpbestemmingsplan voor Sport en Spel Reek ligt vanaf nu zes weken ter inzage. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van Maashorst besloten. In 2016 is op initiatief van de dorpskern Reek samen met de sportverenigingen door de toenmalige gemeente Landerd een traject gestart om te komen tot een gezamenlijk sportpark voor voetbalvereniging Achilles, tennisvereniging Reek en Jong Nederland.

Doel van Sport en Spel Reek is om het breedtesportaanbod te centraliseren in één gebouw, waar inwoners kunnen sporten, spelen en ontmoeten. Zo willen de initiatiefnemers de toekomstbestendigheid van de binnen- en buitensport in Reek garanderen en het dorp leefbaar houden. Ook wordt in de plannen de gymzaal, voor de basisschool en het speciaal onderwijs, ondergebracht in de nieuwe accommodatie. Op het ontwerpbestemmingsplan dat in augustus 2021 ter inzage werd gelegd, kwamen veel bezwaren van omwonenden die bang waren voor geluidshinder.

Wensen omwonenden

Het plan is inmiddels aangepast, waarbij de positie van de tennisvelden is aangepast, en padelbanen zijn toegevoegd. Ook komt langs de tennis- en padelbanen een grondwal die de geluidshinder vermindert. Op deze manier wordt zo veel mogelijk tegemoetgekomen aan de wensen van de omwonenden. Voor deze nieuwe indeling is extra grond nodig, die recent is verworven.

Burgerinitiatief

Wethouder Harold van den Broek (Sport): “Dit plan is een burgerinitiatief uit de gemeenschap, waar een paar dingen samenkomen. Reek wacht daar al heel lang op, en de initiatiefnemers hebben al die tijd constructief met ons samengewerkt om tot dit ontwerpbestemmingsplan te komen.”
Het ontwerpbestemmingsplan ligt nu zes weken ter inzage. Als eventuele zienswijzen behandeld zijn, gaat het naar de gemeenteraad die beslist of het bestemmingsplan definitief vast kan worden gesteld.

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?