Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent.
Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Hoogveld-Zuid: extra hectares voor ondernemers

Geplaatst op donderdag 14 december 2023

Om te kunnen voldoen aan de vraag naar voldoende bedrijfsruimte, gaat de gemeente Maashorst uitbreiden door het gebied ten zuidoosten van het bestaande bedrijventerrein Goorkens-Hoogveld bestemmen als nieuw bedrijventerrein, dat de naam Hoogveld-Zuid krijgt. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen.

De vraag naar kavels is hoog in Maashorst en er zijn op dit moment geen kavels meer beschikbaar. In de provinciale prognoses is de vraag naar bedrijfskavels tot en met 2040 voor Maashorst 26 tot 35 hectare.

Aantrekkelijke locatie Hoogveld-Zuid ligt op de grens van Volkel en Uden, en is zo’n 12 hectare groot. Het sluit aan op de bestaande bedrijventerreinen en de vliegbasis Volkel. Daarnaast kan verkeer voor het nieuwe gebied via bestaande wegen rijden. De Zeelandsedijk wordt verbreed voor een betere verkeersafwikkeling. Voor bedrijven uit Uden en Volkel, of kernen in de directe regio die zich graag willen vestigen in Maashorst, is Hoogveld-Zuid een aantrekkelijke locatie.

De afstand tot woningbouw is groot. Ten westen van Hoogveld-Zuid zorgt een groene buffer voor de overgang naar buurtschap Lankes. Hierdoor blijven de cultuurhistorische waarde van Lankes en belangrijke groenstructuren bestaan. Waar mogelijk worden de wensen van de bewoners van de buurtschap Lankes gehonoreerd, inclusief een fietspad en extra groen.

Ondernemers Wethouder Gijs van Heeswijk (Economie) is blij met de nieuwe ontwikkeling: “Met de uitbreiding Hoogveld-Zuid kunnen we tegemoetkomen aan de grote vraag naar bedrijfskavels. Dat past bij onze ambitie om groeiruimte te creëren voor ondernemers in alle kernen.”

Belanghebbenden en belangstellenden krijgen 6 weken de tijd om het plan (en alle bijbehorende onderzoeken en notities) te bekijken en eventueel een ‘zienswijze’ (= bezwaar) in te dienen. Na de periode van 6 weken moet de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststellen. Daarvoor worden zowel het bestemmingsplan (en alle bijbehorende stukken) als de ontvangen zienswijzen (met een reactie daarop van de betrokken ambtelijk deskundigen) voorgelegd aan de gemeenteraad.

Belangstellenden kunnen de plannen en tekeningen bekijken via de website van de gemeente of via www.ruimtelijkeplannen.nl/ (Deze link gaat naar een andere website).

Meer nieuws

 • Maashorst: 310 nieuwe woningen in 2023

  23 feb 2024 - Binnen de gemeente Maashorst kregen vorig jaar 310 huishoudens de sleutels van een nieuw huis. “Met dit aantal nieuwe woningen liggen we zelfs voor op schema met onze bouwplannen”, constateert wethouder Franko van Lankvelt (Wonen) tevreden.

 • Samenwerking Gemeente en GGD : ‘Gezonde start voor ieder kind’

  21 feb 2024 - Niet ieder kind heeft een gezonde start van zijn/haar leven, terwijl juist de eerste 1000 dagen rondom de geboorte in grote mate de kansen voor later bepalen. Hiervoor biedt het actieprogramma Kansrijke Start ondersteuning.

 • Onze bermen worden nog mooier voor mens en dier

  20 feb 2024 - Rondom de prachtige zandwegen in onze gemeente zijn interessante veranderingen gaande om de natuur te verbeteren. Problemen zoals het breder worden van de zandwegen, door bijvoorbeeld onderhoud, worden nu aangepakt met de nadruk op het herstellen van de biodiversiteit.

 • Geen avondopenstelling van Burgerzaken op dinsdag 12 maart

  20 feb 2024 - Dinsdagavond 12 maart is er géén avondopenstelling van Burgerzaken. Dit in verband met de installatie van Hans van der Pas tot nieuwe burgemeester van Maashorst.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?