Hoogveld-Zuid: extra hectares voor ondernemers

Geplaatst op donderdag 14 december 2023

Om te kunnen voldoen aan de vraag naar voldoende bedrijfsruimte, gaat de gemeente Maashorst uitbreiden door het gebied ten zuidoosten van het bestaande bedrijventerrein Goorkens-Hoogveld bestemmen als nieuw bedrijventerrein, dat de naam Hoogveld-Zuid krijgt. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen.

De vraag naar kavels is hoog in Maashorst en er zijn op dit moment geen kavels meer beschikbaar. In de provinciale prognoses is de vraag naar bedrijfskavels tot en met 2040 voor Maashorst 26 tot 35 hectare.

Aantrekkelijke locatie Hoogveld-Zuid ligt op de grens van Volkel en Uden, en is zo’n 12 hectare groot. Het sluit aan op de bestaande bedrijventerreinen en de vliegbasis Volkel. Daarnaast kan verkeer voor het nieuwe gebied via bestaande wegen rijden. De Zeelandsedijk wordt verbreed voor een betere verkeersafwikkeling. Voor bedrijven uit Uden en Volkel, of kernen in de directe regio die zich graag willen vestigen in Maashorst, is Hoogveld-Zuid een aantrekkelijke locatie.

De afstand tot woningbouw is groot. Ten westen van Hoogveld-Zuid zorgt een groene buffer voor de overgang naar buurtschap Lankes. Hierdoor blijven de cultuurhistorische waarde van Lankes en belangrijke groenstructuren bestaan. Waar mogelijk worden de wensen van de bewoners van de buurtschap Lankes gehonoreerd, inclusief een fietspad en extra groen.

Ondernemers Wethouder Gijs van Heeswijk (Economie) is blij met de nieuwe ontwikkeling: “Met de uitbreiding Hoogveld-Zuid kunnen we tegemoetkomen aan de grote vraag naar bedrijfskavels. Dat past bij onze ambitie om groeiruimte te creëren voor ondernemers in alle kernen.”

Belanghebbenden en belangstellenden krijgen 6 weken de tijd om het plan (en alle bijbehorende onderzoeken en notities) te bekijken en eventueel een ‘zienswijze’ (= bezwaar) in te dienen. Na de periode van 6 weken moet de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststellen. Daarvoor worden zowel het bestemmingsplan (en alle bijbehorende stukken) als de ontvangen zienswijzen (met een reactie daarop van de betrokken ambtelijk deskundigen) voorgelegd aan de gemeenteraad.

Belangstellenden kunnen de plannen en tekeningen bekijken via de website van de gemeente of via www.ruimtelijkeplannen.nl/ (Deze link gaat naar een andere website).

Meer nieuws

 • Vele regen vertraagt groenonderhoud

  10 jun 2024 - Er is de afgelopen maanden veel regen gevallen. We kunnen het groenonderhoud om die reden niet overal uitvoeren zoals gebruikelijk.

 • Informatieavond Omklap N605 Volkel

  7 jun 2024 - Maashorst en provincie Noord-Brabant werken samen aan de Omklap N605 Volkel. Het ontwerp krijgt steeds meer vorm. Tijdens een inloopavond op maandag 17 juni 2024 kun je de tekeningen zien en geven we uitleg over de plannen.

 • Bereikbaarheid in de regio

  7 jun 2024 - Een goede bereikbaarheid in onze regio is belangrijk. Daarom willen we graag weten welk vervoer onze inwoners gebruiken en welke problemen ze daarbij mogelijk tegenkomen. Ook horen we graag jouw wensen en ideeën. Vul jij de vragenlijst in?

 • De mobiele milieustraat is onderweg

  7 jun 2024 - Lever je klein grof huishoudelijk afval gratis in en help mee afval scheiden. We maken het je graag makkelijk.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?