Statement naar aanleiding besluit ministerraad 31 mei 2024

Geplaatst op vrijdag 31 mei 2024

In de zoektocht van Defensie naar meer ruimte voor jachtvliegtuigen besloot het kabinet eind vorig jaar om daarvoor een aantal mogelijke locaties te onderzoeken. Vandaag heeft de ministerraad besloten om ook de burgerluchthavens Lelystad en Eelde én de voormalige militaire luchthaven Twente mee te nemen in dit onderzoek. Burgemeester Hans van der Pas van de gemeente Maashorst laat in een reactie weten opgelucht te zijn door dit besluit. “Een grotere spreiding van militaire bases sluit aan bij onze zienswijze, zoals wij die in februari hebben ingediend.”

In december 2023 heeft Defensie de locaties gepubliceerd die het ministerie wil onderzoeken. Mét daarbij de afwegingscriteria - de redenen en motieven - die zij wil gebruiken om tot een voorkeursalternatief te komen. De procedure daarvoor heet een plan-MER, waarbij MER staat voor milieueffecten-rapportage.

Wat meteen opviel was dat Defensie de benodigde extra ruimte voor jachtvliegtuigen vooral op de militaire luchthavens in de provincie Noord-Brabant zoekt. De enige uitzondering is vliegbasis Leeuwarden. “De gemeente Maashorst en ook veel van onze inwoners hebben begin februari gebruikgemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen”, zegt burgemeester Hans van der Pas. “Een belangrijk punt van de gemeente Maashorst is dat een betere spreiding van militaire vliegbases over het Nederlands grondgebied toegevoegd zou moeten worden aan de afwegingscriteria en dat dit criterium zwaar zou moeten wegen in de plan-MER. Niet alleen om de overlast van jachtvliegtuigen beter te verdelen, maar ook vanuit strategisch oogpunt. De verdediging van het Nederlandse grondgebied is gebaat bij een betere spreiding van onze luchtmacht. En ook het springterrein bij Reek verliezen we niet uit het oog.”

Defensie heeft inmiddels het verzoek aan het kabinet gedaan om de procedure aan te passen, zodat de burgerluchthavens Lelystad en Eelde én de voormalige militaire luchthaven Twente ook kunnen worden meegenomen in de plan-MER. Op 31 mei 2024 heeft de ministerraad besloten om dat verzoek in te willigen.

“Of dit positieve of negatieve gevolgen voor Volkel gaat hebben is nog niet te voorspellen”, laat de burgemeester weten. “Daarvoor moet de komende maanden eerst de plan-MER uitgevoerd worden. De gemeente Maashorst zal de belangen van de inwoners in elk geval blijven behartigen, ook door samen met anderen te lobbyen bij de verschillende politieke fracties en het kabinet.”

Hier vindt u de zienswijze van Maashorst van afgelopen februari: Zienswijze Maashorst op behoefte Defensie aan ruimte voor krijgsmacht

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?