Subsidies voor vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligersorganisaties in de gemeente Maashorst kunnen een jaarlijkse of eenmalige subsidie aanvragen. Sinds 1 januari 2022 vormen de gemeenten Landerd en Uden samen de nieuwe gemeente Maashorst. In Landerd en Uden waren veel verschillende subsidieregelingen en beleidsvisies die bepaalden welke organisaties subsidies ontvingen en hoe. Deze regelingen en werkwijze waren nog geldig voor 2022 en 2023. Voor de gemeente Maashorst zijn we nieuw beleid en bijbehorende regelingen aan het maken.

Voor een aantal beleidsterreinen, bijvoorbeeld cultuur, is al duidelijk hoe de regelingen eruit gaan zien. De bedoeling is dat we die voor het einde van het jaar vaststellen. Als we een regeling hebben vastgesteld, maken we dit bekend op de website van de gemeente. Valt je aanvraag onder een van deze beleidsterreinen? Dan beoordelen we je aanvraag volgens de nieuwe regeling. Wel moet je de subsidie alvast aanvragen. Wanneer en hoe je dit kunt doen, staat hieronder uitgelegd.

Wat gebeurt er als er nog geen nieuwe regeling is?

Voor de andere beleidsterreinen weten we nog niet hoe de regelingen eruit gaan zien. Daarvoor hebben we een apart besluit genomen. Heeft jouw vrijwilligersorganisatie voor 2023 subsidie gekregen en ga je door met dezelfde activiteiten? Dan kun je voor 2024 dezelfde subsidie krijgen als voor 2023. Deze subsidie moet je wel aanvragen. Hoe je dit kunt doen, staat hieronder uitgelegd.

Informatiebijeenkomsten subsidies vrijwilligersorganisaties vanaf 2024

Op 23 oktober zijn er in het gemeentehuis informatiebijeenkomsten geweest over de subsidies voor vrijwilligersorganisaties vanaf 2024. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we een presentatie gegeven. Ook hebben we veel vragen van de aanwezige organisaties beantwoord. Misschien was je er niet bij en wil je wel graag weten wat er besproken is. Als je er wel bij was, vind je het misschien handig om alles nog eens op een rijtje te zien. De presentatie en de vragen en antwoorden vind je hier:

Aanvragen jaarlijkse subsidie 2023

Aanvragen om jaarlijkse subsidie 2023 kunnen niet meer worden ingediend.

Aanvragen jaarlijkse subsidie 2024

Aanvragen voor jaarlijkse subsidie voor 2024 moeten uiterlijk 1 mei 2024 bij ons binnen zijn. Aanvragen die we na 1 mei ontvangen, nemen we niet meer in behandeling. Dit kun je doen met het formulier dat je hieronder kunt downloaden.

We zijn bezig om het indienen van aanvragen met eHerkenning voor bedrijven/organisaties mogelijk te maken. Zo gauw dat kan, lees je dat hier. In deze uitleg (DOCX, 77.5 kB) kun je lezen hoe je een account voor eHerkenning kunt aanvragen.

Heb je al een subsidieaanvraag voor 2024 ingediend?

Dan hoef je dit niet opnieuw te doen. Misschien moet je nog wel extra gegevens aanleveren. Dit hangt af van de nieuwe regelingen. Dat hoor je dan zo snel mogelijk van ons.

Aanvraagformulieren 2024

Overige aanvraagformulieren

Aanvraag/vaststelling eenmalige subsidie

Een aanvraag om een eenmalige subsidie of vaststelling van een subsidie voor een vrijwilligersorganisatie doe je schriftelijk. Hiervoor kun je de onderstaande formulieren gebruiken.

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met de subsidiemedewerkers via vragenoversubsidies@gemeentemaashorst.nl (niet voor het indienen van aanvragen).

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?